Anglické dny

V rámci Anglických dnů pro septimu a třetí ročník proběhlo 7. a 8. 4. 2014 setkání se světoznámou vědkyní Evelyn Lawrenz. Anglický den byl tentokrát zaměřen na oceánografii. Náplní dne byla nejen přednáška o problematice oceánů a jejich významu, ale hlavně praktická cvičení, při kterých si studenti rozšířili jak své znalosti z biologie a chemie, tak své jazykové dovednosti.
Studenty anglický den velmi zaujal a všichni ocenili nejen profesionálně vedenou přednášku plnou osobních zkušeností lektorky, ale i zábavná laboratorní cvičení, při kterých měli možnost si pomocí experimentů přiblížit fungování oceánů a život v nich.
Některé studenty nadchl též nápad vyučovat „školní předmět“ v angličtině a ve zpětnovazebném dotazníku uvedli přání, aby i některé jiné předměty mohly být alespoň jednou vedeny v cizím jazyce. Díky této myšlence a ochotě anglicky mluvících lektorů vznikl námět na Anglické dny v příštím školním roce. Budoucí třeťáci se proto mohou těšit například na anglické a americké sporty s rodilými mluvčími (aneb tělocvik v angličtině).
Text a foto: Petra Šálková Dufková
 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Literární exkurze Čapkova Strž

17. 4. 2020 literární exkurze Čapkova Strž s návštěvou divadla v Praze pro septimu a 3. ročník

Preventivní program 5. 3. 2020

pro primu a sekundu (1. až 4. hodinu)

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň