Gymnázium Třeboň

Výsledky školního kola recitační soutěže

Výsledky školního kola recitační soutěže

V pondělí 15. prosince 2014 v odpoledních hodinách proběhlo na našem gymnáziu  školní kolo recitační soutěže, do kterého se zapojilo deset žáků z nižšího gymnázia.

Soupeřilo se ve dvou kategoriích. Třetí věková kategorie (žáci primy a sekundy) byla zastoupena devíti chlapci a děvčaty, z této skupiny porota vybrala dva nejlepší recitátory. Dana Krynická z primy si vybrala báseň od Františka Hrubína Chytrou Šahrazád a  a Kateřina Budíková ze sekundy přednášela verše Jana Skácela Uspávanka  s plavčíkem a velrybou. Čtvrtou věkovou kategorii zastupovala pouze jedna kvartánka, Linda Havránková, která se stala absolutní vítězkou uměleckého klání. Sólová recitátorka přednesla báseň neznámého autora Malá mořská víla. Také tato studentka nás bude 18. 3. 2015 zastupovat v okresním kole v J. Hradci.

Porota (Mgr. Anna Kohoutová a Mgr. Martin Rosocha) poděkovala všem mladým recitátorům a vítězům popřála hodně dalších literárních úspěchů.

Text: Mgr. Jana Havlová

Foto: Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout