Gymnázium Třeboň

Projekt Studetská Agora

Projekt Studentská Agora - školící seminář  pro zájemce  

V úterý 31. března  od 9.50 hod. proběhne v budově školy přípravný seminář pro soutěžící ve Studentské Agoře. Zájemci z řad našich studentů budou 16. dubna 2015 reprezentovat gymnázium v krajském kole, které se tradičně koná na JU v Č.Budějovicích.

Projekt Studentská Agora se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR. Je určen pro studenty středních škol, kteří mají zájem o veřejné dění a zároveň se chtějí zdokonalit v umění debatovat, chtějí používat správné a věcné argumenty, vyhledávat informace, naslouchat a reagovat na partnera v diskusi a přesvědčit ostatní o svých názorech. Diskutována jsou zejména témata týkající se problematiky dodržování lidských a občanských práv, mezigenerační problémy, politické uspořádání společnosti a další podstatné společenské a politické otázky. Soutěž vede studenty k zamyšlení se nad tématy z více úhlů pohledu. Studenti si musí vyhledat informace ke každému tématu tak, aby dokázali hájit názor pro i proti tvrzení, do něhož je téma formulováno. Tím se učí zaujímat informovaný postoj k diskutovaným tématům a vytvářet si vlastní názor na věc. Studenti se o dané problematice spontánně informují a výsledkem je nesrovnatelně hlubší znalost tématu a informovaný postoj respektující odlišné názory.

Na jaře se konají krajská kola, vítězové z nich postupují do celorepublikového kola.  Do soutěže jsou zapojena nejen gymnázia, ale i odborně zaměřené střední školy. Důležitým předpokladem soutěže je dobrovolnost účasti. Agora uskutečnila deset ročníků soutěže, kterých se celkem zúčastnilo přes 8000 studentů. V tomto školním roce se připravuje již 11. ročník. Soutěž se u studentů, pedagogů i vedení škol těší velkému zájmu a účast v soutěži je prestižní záležitostí.

Zájemci z řad našich studentů jsou srdečně vítáni!

Zdeněk Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout