Gymnázium Třeboň

Rektor JU prof. Grubhoffer navštívil naši školu

Vzácní hosté z Iniciativy pro evropské hodnoty Libor Grubhoffer, Petr Kolář a Jakub Janda navštívili v úterý 9. června 2015 naši školu, aby diskutovali s žáky kvinty, sexty a 1. ročníku např. o nutnosti zdravě kritického myšlení, občanské angažovanosti, o zdravém patriotismu nebo zahraniční politice. 

Ocenili jsme sympaticky vstřícný přístup všech zúčastněných, díky němuž jsme byli svědky dvouhodinové plodné diskuse plné inspirativních myšlenek, otázek a odpovědí. Žáci i učitelé se zvídavě ptali, pánové ochotně a někdy i docela překvapivě rozvíjeli své odpovědi.

Doufáme, že Iniciativa pro evropské hodnoty přijme naše pozvání uspořádat v budoucnu na naší škole tentokrát veřejnou panelovou diskusi na podobná témata a dovolí našim žákům pokračovat v nastoleném modelu.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout