Gymnázium Třeboň

Školní šifrovací soutěž 2015-2016

Pravidla a průběh soutěže -- Zadání a řešení -- Odkazy

 

Pravidla a průběh soutěže

 Jednou měsíčně v úterý odpoledne se uskuteční setkání, během něhož proběhne krátká přednáška následovaná luštěním sady šifer. Tyto šifry se obvykle budou týkat tématu přednášky. Zadání šifer bude poté vyvěšeno i na stránkách soutěže a na nástěnce matematiky v 1. patře.

Šifry budou ve dvou verzích. Lehčí sada je určena začátečníkům v šifrování, těžší sada pak pokročilejším luštitelům.

Řešení šifer je možné odevzdávat přímo na setkání, anebo zasílat mailem na adresu kpazourek@gymtrebon.cz, a to nejpozději do data uvedeného na zadání.

Každý řešitel řeší sám. K řešení šifer můžete použít jakékoliv prostředky, které nejsou v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy.
Používá se mezinárodní abeceda (bez CH, háčků a čárek, má 26 písmen), pokud není uvedeno jinak nebo to není jasné z kontextu. Dále může být použita Morseova abeceda, Braillovo písmo nebo binární abeceda.
Řešením šifry (heslo) je vždy smysluplné slovo nebo výpověď (sousloví, věta, číslo atp.).

Řešení šifer je možné odevzdávat průběžně, postupně. Pokud bude řešení šifry nesprávné, bude to řešiteli sděleno, aby mohl chybu opravit.
Za vyřešenou šifru dostane řešitel počet bodů, který je zapsán u zadání příslušné šifry. Přehled získaných bodů bude viset na nástěnce matematiky. Vyhraje ten, kdo nasbírá za všechny šifry nejvíce bodů.

Zadání a řešení

 1. setkání (29. 9. 2015)

Zadání šifer: Lehčí verze - Obtížnější verze.

 

Odkazy

  • Uplynulé ročníky Školní šifrovací soutěže: 2012-13, 2013-14, 2014-15
  • Příručka Rekreační šifrování shrnující ročník 2013-14. Obsahuje i teoretickou část se základním rozdělením šifer a návody na jejich řešení

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout