Gymnázium Třeboň

Zahájení školního roku 2015/2016

Školník Milan Liška zahájil zvoněním na památečný železný zvon nový školní rok. Gaudeamus igitur v podání Sedmikrásek důstojně nastartoval zahajovací ceremoniál, při kterém byli přivítáni všichni zaměstnanci školy, hosté a hlavně žáci všech ročníků.  Součástí programu bylo slavnostní vyvěšování vlajky, kterého se ujali nejlepší žáci maturitních ročníků, jmenovaní jejich třídními učiteli: za 4. ročník Aneta Samcová a Jonáš Budín, za oktávu Aneta Rezková a Dominik Šarman.

Po krátkém proslovu představila ředitelka školy Anna Kohoutová hlavního hosta, kterým byl protentokrát bývalý gymnaziální učitel RNDr. Rostislav Černý, aby všem zúčastněným přednesl svůj proslov:

Vážený profesorský sbore, mladí přátelé,

byl jsem mile překvapen, když se na mne obrátila vaše paní ředitelka, abych zde dnes na úvod nového školního roku pronesl krátkou řeč. Některé z vás možná překvapí, co tak záslužného jsem během života udělal, abych měl právo tady hovořit. Sám se nepovažuji za nějakou mimořádnou osobnost, která je předurčena k učeným čí morálním proslovům.

Pro představu o mně uvedu několik poznámek z mého života:

V Třeboni žiji téměř nepřetržitě od svých šesti let a jsem k tomuto městu a okolí citově připoután. Stejně silný vztah mám i ke zdejšímu gymnáziu, kde jsem prožil jak studentská léta, tak i 11 let svého profesionálního života. Další mé pracovní nasazení je spojeno s katedrou biologie na Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích, kde jsem své pedagogické snažení ukončil před dvěma lety odchodem do důchodu. Rád vzpomínám na léta strávená na gymnáziu v Třeboni ať jako student nebo jako zdejší profesor biologie a zeměpisu. Každá doba má své zvláštnosti. Myslím si však, že mentalita studentů je stále stejná. Jste veselí, bezstarostní, často lehkovážní, mnohdy velmi kritičtí a přímočaří v hodnocení různých událostí, stejně však i snadno ovlivnitelní různými příklady jednání ve vašem okolí. Zde mají nezastupitelnou úlohu i vaši učitelé. Na mnohé budete vzpomínat rádi, jiní vám z paměti téměř vymizí.

Pamatuji si na pana učitele Škardu, jehož lidský přístup a způsob výuky přírodopisu a zeměpisu mě ovlivnil na celý život. Stal jsem se učitelem. Za celou dobu své aktivní učitelské praxe jsem se setkal s řadou vynikajících studentů, ale také s mnoha nedouky a lenochy, jejichž snahou bylo buď jen nějakým způsobem proplout studiem, nebo někdy i dosáhnout kýženého výsledku opisováním či podvodem. Často jsem vedl se studenty diskuse, hlavně s těmi, kteří již byli rozhodnuti o svém dalším studiu, proč mají věnovat pozornost i předmětům, které nesouvisí s jejich zájmem. Těžko jsem jim vysvětloval, že gymnázium je přípravka pro všechny typy VŠ a že široký vějíř vědomostí alespoň ze základů různých vědních disciplín jim otevírá cestu k lepšímu uplatnění ve společnosti. Teprve po létech při setkáních s mými studenty mi mnozí tento názor potvrdili. Stejně tak jsme se shodli, jak důležitá je četba pro rozšíření slovní zásoby a schopnosti aktivně komunikovat s okolím.

Uvedu příklad mě nejbližší: Biologie je věda o živé přírodě. Jenže při jejím současném překotném rozvoji musíte mít, pokud chcete oboru porozumět, patřičné znalosti i z ostatních vědních disciplín – chemie, fyziky, geologie, matematiky, geografie. A právě zde se projevuje jedinečnost gymnázia jako školy, která vám může poskytnout tyto potřebné základy k další případné specializaci v určitém oboru.

 

V dnešní „počítačové době“ jsou slyšet často názory, že je zbytečné se „biflovat“, když vše, co potřebuji, si vyhledám na internetu. To je sice pravda, ale je otázkou, zda danému oboru porozumím, pokud neumím aktivně používat jeho terminologii. Je to podobné jako se znalostí cizího jazyku, kde „biflování“ slovíček je nedílnou součástí výuky.

Studiu cizích jazyků byste měli věnovat velkou pozornost. Patřím, bohužel, ke generaci, která kromě ruštiny aktivní znalost ostatních jazyků ani nepotřebovala. Na Západ jsme se nedostali, a když se po r. 1989 hranice otevřely, pracně jsme vše doháněli při zaměstnání. Vy máte úžasnou možnost aktivně zvládnout dva cizí jazyky a hlavně úplně bezplatně, což je v dnešní době tržního hospodářství jedinečné. Važte si toho.

Jsme malý národ a je otázkou, co můžeme světu nabídnout. Jestliže se nechceme stát jen montovnami automobilů a skladišti nejrůznějších výrobků, musíme nabídnout něco kvalitnějšího. A tím by se měl stát duševní potenciál, vyjádřený vysokou kvalitou našich pracovníků ve všech oborech hospodářství. Je jen na vás, zda tuto hozenou rukavici pozvednete a využijete čas strávený na gymnáziu tvůrčím způsobem. Myslím a po prohlídce vaší školy jsem o tom přesvědčen, že materiální a technické zázemí spolu s kvalitním učitelským sborem vám k tomu poskytují velmi dobré podmínky.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál úspěšný školní rok, studentům radost z poznávání nepoznaného a profesorskému sboru mnoho sil a pevné nervy v této nelehké práci.

RNDr. Rostilav Černý, v Třeboni dne 1. září 2015

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout