Gymnázium Třeboň

Literární exkurze pro VI. a 2. ročník

Název akce, datum konání:  Nerudovská Praha, pondělí 21.3. 2016

Program akce (časové změny vyhrazeny podle aktuální situace v dopravě, v počasí, podle délky prohlídek…):

Sraz účastníků7.15 na autobusovém nádraží, odjezd v 7.30  (místa a časy mimotřeboňských odjezdů naleznete zde)

Program: 7 30 – 10.30 cesta autobusem do Prahy

              11.00 -13.30 divadelní představení Naše třída v Divadle Komedie

              13.30 – 16.00 procházka starou Prahou s výkladem (Hrad, Malá Strana - Nerudova ul., Chrám sv. Mikuláše, Nové Město + pro 2. ročník Kampa, Židovská Praha)

              16.00 – 17.00 dle situace možný rozchod (Václavské náměstí), občerstvení

              17.30 –  sraz účastníků

              18.00  - odjezd od Hlavního nádraží

               20.00  – 21.00 -  předpokládaný příjezd do Třeboně

 

Zúčastní se: žáci  sexty a 2. ročníku

Za organizaci odpovídá: Anna Kohoutová, Ludmila Císařová

Určený dohled: Václav Pražák

Předpokládané náklady: jízdné 250,- Kč, vstupné do divadla 100,- Kč (vybraná záloha), jízdné na metro

Po vyúčtování bude případný přeplatek dětem navrácen

S sebou: oblečení podle počasí, vhodné oblečení do divadla, pláštěnka, deštník, svačina na celý den,  mobil, kapesné (cca 50,- Kč v drobných na tramvaj či metro)

 

Zápis o poučení o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví a seznámení s možnými riziky při akci

Osnova poučení:

1) seznámení se s bezpečnostními předpisy pro akce konané mimo školu

2) upozornění na dochvilnost žáků

3) poučení o zásadách slušného chování v dopravním prostředku, při prohlídkách objektů a při  

    přesunech mezi objekty, v divadle

4) povinnost dodržovat pokyny pedagogického dozoru

 

Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout