Gymnázium Třeboň

Božské zahájení školního roku

Školník Milan Liška tradičně zahájil nový školní rok zvoněním na historický zvon hezky postaru v 8.00. Po tradičním přivítání všech žáků a zaměstnanců školy představila ředitelka školy Anna Kohoutová hlavní hosty, absolventy našeho gymnázia - RNDr. Libuši Kotilovou (abs. 1973), první porevoluční starostku Třeboně a významnou třeboňskou mykoložku, a jejího syna Ing. Augustina Kotila (abs. 1999), květináře, floristu, principála loutkového divadla a v současnosti i vysokoškolského pedagoga. Oba zavzpomínali na studia na našem gymnáziu a popřáli všem studentům chuť do dalšího studia.

Ani letos nechyběly odvážné a opravdu šikovné Sedmikrásky, které letos trochu válcoval svým zpěvem a důraznou hrou na kytaru Mr. Postman Martin Krynický. O nápaditý program se postarali maturanti (všichni už dávno víme, jaký potenciál v současné oktávě celá léta dřímá), kteří pro všechny studenty školy připravili vtipný kvíz. Různorodé skupiny hledaly spolu s novými primánky a prváky odpovědi na roztodivné otázky týkající se školy a jejího provozu. Za správné odpovědi převzali noví studenti z rukou ředitelky školy imatrikulační listy a sledovali poslední bod programu - slavnostní vyvěšení naší gymnaziální vlajky. Letos se tohoto čestného úkolu ujali Filip Jirák (II.) a Tomáš Koranda (1.) odměnou za ochotnou pomoc při letních stavebních úpravách školy, tradičně je doplnili jedni z nejlepších žáků oktávy a 4. ročníku - tentokrát byla svými třídními učiteli navržena Tereza Stehlíková a Lýdia Ceháková. Studentská hymna v podání Sedmikrásek ukončila slavnostní zahájení a nový školní rok začal.

Anna Kohoutová

foto: Ivana Ahmad

Hlavní hosté slavnostního zahájení Libuše Kotilová a Augustin Kotil s paní ředitelkouHlavní organizátoři - oktaváni a 4. ročníkAugustin Kotil a Libuše KotilováKvětiny pro paní Kotilovou z rukou zástupce ředitelky Zbyňka MatějkySedmikrásky a Mr. PostmanLetošní maturantiVyplňování kvízuPředávání imatrikulačního listuČerstvé primánkyVyvěšovat vlajku nemůže každý, vždy jen za zásluhy...Slavnostní vyvěšování vlajky před budovou školy1. ročník s třídním učitelem Petrem WerneremPrima s třídní učitelkou Lenkou KopečkovouŠkolu navštívila paní starostka Terezie Jenisová a pan místostarosta Josef Pindroch

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout