Gymnázium Třeboň

Studentské volby - jak to dopadlo?

         Na středních školách v České republice proběhly 20. a 21. září 2016 Studentské volby. Středoškoláci si mohli vyzkoušet „nanečisto“ volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují v říjnu t. r. do krajských zastupitelstev. V rámci Studentských voleb, které organizuje společnost Člověk v tísni, odevzdalo svůj hlas 31 867 studentů z 254 škol: 124 gymnázií, 136 středních odborných škol (SOŠ) a 34 učilišť (SOU).

         Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Z 220 oprávněných studentů -voličů našeho gymnázia  vhodilo do urny  svůj hlas pouze 53 žáků (24,09 %), což je nejnižší volební účast na škole od roku 2010, kdy se volby konaly poprvé.

         Nejvíce hlasů získaly v pořadí tyto strany: PRO JIŽNÍ ČECHY, Strana zelených, ANO 2011 (výsledky viz příloha).

         Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování.

        Velké poděkování patří členům volební komise, a to Evě Klímové (VII.), Anetě Brothánkové (VII.), Kateřině Maškové (VII.). Jaroslavu Balcarovi (VII.) a Petru Koubovi (3.).

         Cílem projektu Jeden svět na školách je přiblížit žákům základní  principy fungování zastupitelské demokracie, podpořit jejich zájem o společenské dění a pomoci zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný politický subjekt. Studentské volby jsou plně hrazeny z grantu MŠMT ČR.

         Kompletní výsledky Studentských voleb do krajských zastupitelstev 2016 naleznete na webových stránkách Jeden svět na školách.

 
https://www.jsns.cz/cz/article/162/Vysledky_studentskych_voleb.html

Text :          Zdeněk Kučera
Graf 1, 2 :   Martin Rosocha

 

 

 

 

graf č.1graf č.2

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout