Gymnázium Třeboň

Svatováclavská exkurze - severní trasa, 30. 9. 2016

"Jsem pekař, který peče chleba,

neptám se, kdo přichází, aby koupil můj chléb...

Možná řekne, že chléb je dobrý,

možná řekne, že chléb je špatný.

Peču svůj chléb pro toho, kdo přijde,

jak nejlépe umím..."

   Toto je úryvek z básně Marie Uchytilové, sochařky, která vytvořila známý Památník dětských obětí války - sochařské dílo, které je podle mého názoru nejkrásnějším sochařským dílem na našem území a které se jistě stává nezapomenutelným zastavením při procházce po pietním místě v Lidicích, kde před nacistickým běsněním stávala až do června 1942 původní obec.

   Po krátkém úvodním filmu v lidickém muzeu se návštěvníci přesouvají do multimediální expozice, která mapuje osudy obce a jejích obyvatel. Zvláště otevřené a šokující jsou záznamy výpovědí šesti tehdejších lidických dětí, které měly to štěstí, že se dostaly "pouze" na převýchovu do německých rodin a celou událost tak přežily. S paní průvodkyní, která velmi zajímavě a působivě popisuje osudnou likvidaci obce, obcházíme celé území a po procházce kvetoucím Růžovým sadem, s počtem 24 tisíc růžových keřů největším ve střední Evropě, vstupujeme do nových Lidic a navštěvujeme Lidickou galerii. V renovovaných prostorách si prohlédneme sbírku darů pro Lidice a obrázky dětí z celého světa, které jsou každoročně do galerie zasílány.

   Nedaleko Lidic si v buštěhradském muzeu připomeneme osobnost spisovatele a sportovního novináře Oty Pavla, ve vinařickém Hornickém muzeu a dole Mayrau nás překvapí naprostá autenticita prostor, které naprosto přesně uchovaly atmosféru posledního pracovního dne tak, jako by horníci, kteří zde pracovali, právě včera odešli. Zážitek umocňuje osobitý výklad bývalého horníka, dokonce nás nechá sklouznout se kovovou rourou uvnitř šachty.

   Závěr exkurze patří krátké procházce na památný vrch Budeč, kde si prohlédneme interiér rotundy sv. Petra a Pavla z 10. století, nejstarší dosud stojící budovy na území našeho státu. Na Budči bývala latinská škola, kde se mj. vzdělával i svatý Václav - národní patron, pod jehož jménem se každý rok konají naše školní poznávací exkurze.

   A pak už se vydáváme na cestu zpátky a i když uvízneme v páteční dopravní špičce v okolí Prahy a do Třeboně přijedeme s určitým zpožděním, věřím, že si všichni odvážíme zážitek jedinečnosti navštívených míst.

 

Text a foto: Petr Kopeček, 1. října 2016

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout