Gymnázium Třeboň

Svatováclavská exkurze 30. 9. 2016 – trasa JIH

Letošní jižní trasa vedla k významným říčním tokům Třeboňska a Novohradska. Účastníci exkurze (celkem 34 žáků, převážně z primy a prvního ročníku) nejdříve zamířili na rozvodí řeky Lužnice. Zde se z odborného výkladu Mgr. Štěpánky Otepkové dozvěděli informace nejen o místní flóře a fauně, ale i o důležitosti regulace toku staré Lužnice a Nové řeky. Skupinu v Majdaléně doplnili dva hosté, pan RNDr. David Pithart, specialista na revitalizaci vodních toků, a botanik Mgr. Jiří Koptík (Juniperia,z.s. České Budějovice). Společně s nimi celá skupina pokračovala do Dvorů nad Lužnicí, odkud pěšky a s patřičným vybavením (holínky, cedníky, misky, aj.) došla do údolí nivy Lužnice. Zde žákovské skupinky podle zadaných úkolů vyhledávaly v malých tůňkách různé živočichy a rostliny a po následné konzultaci s oběma odborníky si žáci zapisovali odpovědi na zadané otázky do připravených pracovních listů.

Po dvou hodinách se celá skupina opět autobusem přesunula k obci Štiptoň (u Nových Hradů), kde v nedávné době proběhla revitalizace vodního toku Stropnice. RNDr. David Pithart vysvětlil, proč k revitalizaci řek dochází a jaký dopad má tato činnost na přírodu i život člověka.

Exkurze byla zakončena návštěvou nově vzniklého muzea Vysídlená místa Novohradska ve vesničce Kamenná poblíž Horní Stropnice. Místní průvodce seznámil přítomné s obdobím nuceného vysídlení německého obyvatelstva z této oblasti po druhé světové válce, upozornil na řadu zajímavých dokumentů i fotografií a na životních příbězích konkrétních osob dotvořil celkový obraz této doby. V odpoledních hodinách se skupina, vrátila autobusem zpět do Třeboně. Z reakcí žáků bylo patrné, že s náplní exkurze byli účastníci spokojeni.

Text a foto: Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout