Gymnázium Třeboň

RUMUNSKO - Banát 2017

V letošním školním roce jsme se rozhodli poprvé zařadit do nabídky zahraničních poznávacích zájezdů i cestu na jihovýchod Evropy - do rumunského Banátu. Čeští osadníci zde založili v 19. století několik vesnic, ve kterých se dodnes hlásí k české národnosti více než 2 tisíce osob. Pokud se najde minimálně 30 zájemců, je možné toto unikátní prostředí navštívit. Zájezd připravuje a o organizaci se stará Zdeněk Kučera.

Program zájezdu:

1. den: odjezd v sobotu odpoledne z ČR, noční přejezd přes Slovensko /nebo Rakousko/  a  Maďarsko

2. den: dopoledne příjezd do Rumunska se zastávkou (cca 1,5 hod.) v barokním městě Temešvár, prohlídka centra a největší pravoslavné baziliky v Rumunsku, ubytování v české vesnici Gernik, prohlídka vesnice, cestou možná zastávka v Rešici (Resita) - muzeum parních lokomotiv (některé jezdí dodnes i v ČR)

3. den: ráno odjezd busem do Sascy Romany - celodenní pěší výlet do kaňonu řeky Nery (skalnaté stěny jsou místy až 400 m vysoké, cíl - vodopády)

4. den: návštěva místní školy, turistika v okolí Gerniku,  jeskyně Turecká díra, nádherné výhledy nad Gernikem, odpolední setkání s místními lidmi, návštěva obecní knihovny a kulturního domu

5. den: po snídani odjezd z Gerniku do Svaté Heleny, prohlídka vesnice, pěší výlet do okolí – Kulhavá skála, vyhlídka na Dunaj a  Kazaňskou soutěsku, pohled na zříceninu hradu Golubec, který leží na srbské straně Dunaje, ubytování

6. den: návštěva ZŠ ve Svaté Heleně, dopolední výlet autobusem do Eibenthalu, turistika v okolí vesnice, večer zpět na ubytování do Sv. Heleny

7.den:  celodenní výlet: hodinová plavba lodí po Dunaji - Kazaňská soutěska, prohlídka jeskyně Veterani, návštěva starých termálních lázních Băile Herculane, (bazény v přírodě), návštěva nejodlehlejší české vesnice Šumice a její malebné okolí (arboretový hřbitov), k večeru návrat na ubytování

8. den: časně ráno odjezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách



Termín

Cena

22.- 29.4.2017

    6.790 Kč

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 6x ubytování, 6x plnou penzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu  (lze individuálně nebo přes CK za 272,-Kč/pobyt)

 

Ubytování: je zajištěno v českých rodinách ve dvou event. třílůžkových pokojích, 3x v Gerniku, 3x ve Sv. Heleně

 

Stravování: plná penze v rodinách  (oběd ve formě balíčku)

 

Doporučené kapesné 25 EUR (vstup do NP Nera, jeskyně Veterani, plavba lodí), v českých vesnicích možnost platit v obchodech  také českými korunami

 

Počet žáků pro uskutečnění zájezdu – 30       (informace a přihlášky u Z. Kučery)

Záloha:  1.500,-Kč do  31. 10. 2016, doplatek vč. pojištění 31. 3. 2017

Text a foto: Zdeněk Kučera

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout