Gymnázium Třeboň

První jednání žákovského parlamentu

V úterý 11. října se v aule školy sešli nově zvolení zástupci všech tříd, aby slavnostně zahájili první zasedání Žákovského parlamentu, který nahrazuje bývalou Studentskou radu. Společně s žáky v parlamentu jako hosté usedli i pedagogové – paní ředitelka Anna Kohoutová, zástupce ŘŠ Zbyněk Matějka a koordinátoři Martin Rosocha a Zdeněk Kučera.

Všichni přítomní byli seznámeni s jednotlivými body rámcového plánu činností pro tento školní rok, připomněli si hlavní cíle a dokumenty parlamentu a prodiskutovali formální podmínky fungování Žákovského parlamentu.

Členové parlamentu odsouhlasili i první společnou školní akci Suit Up den, čímž vyjádřili podporu tomuto mezinárodnímu svátku. Rovněž se dohodli na pravidelných úterních schůzkách (vždy od 14.10 v aule školy) a na volbě předsedy a místopředsedy parlamentu. Před samotnou volbou budou členové parlamentu seznámeni s navrženými kandidáty na uvedené posty. Termín druhého zasedání parlamentu a zároveň i voleb byl stanoven na 18. října 2016. V tento den proběhne i fotografování všech členů Žákovského parlamentu za účelem veřejné prezentace.

Text: Zdeněk Kučera

Členové žákovského parlamentu se sešli v aule školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout