Gymnázium Třeboň

Druhé jednání žákovského parlamentu

V tento den podle plánu a za přítomnosti obou koordinátorů (M. Rosochy a Z. Kučery) došlo k volbě předsedy, místopředsedy a hlavního administrátora Žákovského parlamentu.

Volba předsedy ŽP Navržení a zvolení kandidáti: Natálie Vítová (11 hlasů), Vojtěch Koranda (5 hlasů), Eva Klímová (3 hlasy), Ondřej Bartl (3 hlasy)

Volba místopředsedy ŽP Navržení a zvolení kandidáti: Vojtěch Koranda (10 hlasů), Eva Klímová (4 hlasy), Jana Kučerová (4 hlasy), Ondřej Bartl (3 hlasy)

Volba administrátora ŽP Navržení a zvolení kandidáti: Eva Klímová (11 hlasů), Kryštof Říha (3 hlasy), Václav Kučera (3 hlasy)

Po vzájemné dohodě všech členů parlamentu se správcem webových stránek stali Helena Rozporková a Michal Durek, fotografováním důležitých okamžiků byla pověřena Terezie Sára Voborská společně s Anežkou Michalovou. Jejich činnost bude kontrolovat administrátor parlamentu.

Text: Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout