Gymnázium Třeboň

Projekt Škola aktivního občana

V úterý 22. listopadu 2016 se žáci sexty zúčastní 1. projektového dne v trvání 5 vyučovacích hodin. Celostátní projekt s názvem Škola aktivního občana realizuje Centrum pro komunitní práci ZÁPADNÍ ČECHY v Plzni (www.cpkp-zc.cz).

Jeho cílem je posílit občanské kompetence žáků základních a středních škol prostřednictvím pilotního ověření a vytvoření vzdělávacího programu, který žákům ukáže příklady, přínosy a konkrétní možnosti zapojení se do občanského a politického života. Žáci získají povědomí o organizaci veřejné správy v ČR, samosprávy a státní správy, jejich možnostech a principech fungování. Vše je doplněno právním základem o principech správního práva a politického uspořádání místní a regionální správy. Projekt probíhá formou pracovních skupin a navazuje na předem zhlédnutý film Stavíme - nerušit!

 

Zahájení v 8.00 hod. v učebně IV., ukončení ve 12.30 hod.

 

2. projektový den pokračuje 30. listopadu 2016 na stejném místě i ve shodném čase.

 

Text:   Zdeněk Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout