Gymnázium Třeboň

Třetí jednání žákovského parlamentu

Přítomno 19/24.

Agenda:

  1. Připomínky, návrhy k fungování školy
  2. Název a logo parlamentu, trička
  3. Automat x lednice ve studentském klubu
  4. Vánoční show


ad. 1    Byla pronesena připomínka k fungování počítačů ve studenstkém klubu, které jsou často špatně funkční nebo nefungují vůbec.

ad. 2    Nový název Studentský parlament gymnázia Třeboň byl odhlasován v poměru 18 pro, jeden se zdržel. Návrhy loga parlamentu budou vytvořeny do příští schůzky, kde se zhodnotí a vybere nové logo. To poté bude použito i pro návrh triček pro členy parlamentu.

ad. 3    Členové parlamentu se rozhodli, že pro vyřešení záležitosti s automaty vytvoří dotazník, který vyplní všichni studenti školy a podle výsledků se o osudu automatu rozhodne. Data z ankety budou zpracována a publikována na školní web.

ad. 4    Oktáva vyzývá všechny třídy, aby nepodcenily přípravu Vánoční show, která se bude konat 22. 12. 2016. Každá třída by měla vymyslet co nejlepší a nejoriginálnější scénku, do které se zapojí nejlépe celá třída, nebo alespoň její většina.

 Další schůzka se koná 15. 11. 2016

Zapisovatel: Eva Klímová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout