Gymnázium Třeboň

Žákovský parlament se představuje

Možná si kladete otázku, co jsme zač? Pojďme si to vzít pěkně popořádku. Dle jedné ankety, která vznikla právě za účelem seznámení se s novým konceptem studentského parlamentu, jsme mimo jiné anarchisti, kteří se snaží ovládnout školu pomocí nadřazování se nad spolužáky a schvalování nemístných nařízení. Chceme 10 měsíců prázdnin, propustíme všechny učitele a školu povedeme do záhuby za účelem vlastního obohacení.

Nebuďme však tak negativní. Musíme uznat, že na druhou stranu se objevilo i několik pozitivních ohlasů. Vnímají nás jako odhodlané, cílevědomé a bystré mladé lidi, kteří využijí svůj potenciál k dobrému jménu školy a zastávají práva ostatních studentů. Pokoušíme se vyřizovat stížnosti a dělat prostředí ve škole příjemnější.

A kdo jsme doopravdy? Jsme skupina studentů (přesněji z každé třídy dva zvolení zástupci), kterým není dění na škole cizí a chceme se aktivně podílet na činnosti školy a zastávat názory spolužáků v rámci pravidelných setkávání.

Jsme studentský parlament Gymnázia Třeboň.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout