Gymnázium Třeboň

Den finanční gramotnosti

Den finanční gramotnosti

V rámci výuky ZSV a OBV se v pondělí 9. ledna 2017 uskutečnil Den finanční gramotnosti, kterého se postupně zúčastnili studenti kvarty, sexty, druhého a třetího ročníku.  Finanční poradci Ing. Jana Kubínová a Ing. Martin Koudelka seznámili přítomné žáky s nutností  tvorby vlastního rozpočtu, s ekonomickou rozvahou každého člověka, s budoucími finančními potřebami i riziky v běžném životě. Výklad doplnili konkrétními životními příběhy a jejich řešením, upozornili na klamavou reklamu, vysvětlili pojmy refinancování a životní pojištění. V závěru hodinového semináře nabídli studentům zdarma finanční hru Moje familie (dostupnou na internetu) a promítli krátké video.  Získané znalosti si žáci prověří v krátkém písemném testu, který bude zadán při hodinách ZSV a OBV a následně předán lektorům k celkovému vyhodnocení.

Text a foto :    Zdeněk Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout