Gymnázium Třeboň

Páté jednání žákovského parlamentu

Agenda:
1.    Vánoční show
2.    Technické připomínky k parlamentním stránkám
3.    Automat
4.    Adopce na dálku
5.    Další formy dobročinnosti
6.    Tým wikipedistů


[1]    Oktaváni vyzývají všechny, aby ve svým třídách do 16. 12. vybrali 20,- od každého. Peníze budou použity na nákup drobných dárků pro učitele, na pronájem divadla a technické záležitosti. Vybrané peníze z každé třídy doneste oktavánům 19. 12. Zároveň vás oktaváni vyzývají abyste nepodcenili přípravu scének. Vánoční show musí stát za to!
[2]    Na stránky budou doplněny zápisy a chybějíci fotky členů.
[3]    Možná řešení situace s automatem byla předložena paní ředitelce, jejich proveditelnost se bude dále řešit.
[4]    Projekt adopce na dálku začíná lehce skomírat a kvůli různému spojování tříd je systém nepřehledný. Proto byla navrhnuta změna systému: škola bude adoptovat stálých 7 dětí, které momentálně adoptované jsou a peníze se budou vybírat od všech, kteří budou mít zájem pomáhat. Adopce již nebude vázána na třídy, s výjimkou kvinty. Zájem o adopci se ukáže v dotazníku, který rozešleme.
[5]    V čase adventním i mimo něj, paní ředitelka všechny dobré duše vyzývá, aby dělaly dobročinné akce, pokud chtějí. Můžete třeba uspořádat sbírku pro hospic, darovat staré hračky na charitu nebo se zapojit do dalších jiných programů, jako primáni.
[6]    Je neuvěřitelné, že naše skvělé gymnázium stále nemá stránku na Wikipedii. Nicméně pro napsání kvalitního wikipedistického obsahu je potřeba pořádný tým, a proto pan Rosocha svolává všechny zapálené pisálky a hledače. Pokudse chcete naučit editovat wikipedii, hledat zajímavé informace o naší škole v archivech, knihovně a všude možně, hlaste se v kabinetu zeměpisu (3. patro, doleva, na konec chodby)

29. 11. 2016

Přítomno 19 z 24


Zapisovatel: Eva Klímová

Další schůzka se koná 13. 12. 2016
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout