Gymnázium Třeboň

Strukturovaný dialog „Tvůj hlas může rozhodnout“

     Strukturovaný dialog  „Tvůj hlas může rozhodnout“

     První ze tří projektových dnů strukturovaného dialogu „Tvůj hlas může rozhodnout“, který je určen pro studenty středních škol, se uskutečnil 22. února 2017 v zasedací místnosti Městského úřadu v Třeboni. Cílem projektu je snaha vyvolat širší společenskou diskuzi nad otázkami proč lidé nechodí k volbám a proč většina mladých lidí nemá zájem o politické dění. Do tohoto projektu se zapojili i žáci naší školy: Vojtěch Koranda, Ondřej Fliegel, Anna Bodocká (VIII.roč.), Lucie Dušejovská, Martin Benda (4.roč.), Petr Kouba a Jan Zýka (3.roč.).

     V úvodní části programu vystoupil pan PhDr. Salim Murad, Ph.D. z katedry společenských věd PF JČU v Č. Budějovicích, který přítomným studentům z historického hlediska i na základě současné politické situace v ČR vysvětlil, proč bychom my voliči měli svého volebního práva využít. Studenti poté mohli vyjádřit svůj názor, což se projevilo v živé diskuzi. V druhé části programu zástupci projektu Podporujeme demokratické strany formou wokshopu na předchozí téma navázali a ve skupinách se studenty debatovali.    

     Závěry z prvního dne budou zpracovány a všem přítomným předány ke společné diskuzi na webových stránkách garanta projektu ICM J. Hradec  z.s.. Tato diskuze bude zároveň i přípravou na druhý projektový den (první týden v dubnu), kdy se studenti setkají s pozvanými regionálními i komunálními politiky.

 

Text a foto: Zdeněk Kučera 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout