Gymnázium Třeboň

Seminář o zdravotnictví

Kolik stojí operace slepého střeva? Kolik CT vyšetření? Kdo platí za studenty zdravotní pojištění? Jaká práva má pacient?
Na tyto otázky o zdravotním systému v ČR budou žákům naší školy (2.,3., VI.a VII.roč.) v pátek 1.4. 2011 od 10.00 do 13.00 hod. odpovídat lektoři z Českého zdravotnického fóra, o.p.s. . Seminář studentům představí systém zdravotní péče, systém finančních toků od plátce zdravotního pojištění přes zdravotní pojišťovnu až k poskytovateli zdravotní péče. Seznámí studenty s náklady na jejich zdravotní péči, náklady na léčbu úrazů, rehabilitaci atd. Seminář je vhodným doplňkem k výuce základů ekonomiky a finanční gramotnosti v hodinách základů společenských věd. Lektoři spolupracují s 1. LF UK, FSV UK a VŠE v Praze. Během semináře každý student obdrží brožuru s hlavními informacemi o zdravotní péči v ČR.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout