Gymnázium Třeboň

Simulace zastupitelstva

Simulace zastupitelstva

Simulace zastupitelstva je dlouhodobým projektem spolku Mladí demokraté (se sídlem v Praze), během něhož si studenti středních škol prověřují vlastní znalosti z oblasti fungování samosprávy měst a obcí. Získávají nové poznatky a mají možnost diskutovat s pověřeným úředníkem a komunálním politikem z lokality, kde simulační jednání právě probíhá. Účastníci - soutěžící si vyzkouší role městských zastupitelů na několika konkrétních a obsahově zajímavých bodech, k nimž během simulačního jednání projednají jednotlivá usnesení a posléze o nich hlasují. Před samotným zahájením simulace jsou studenti rozlosováni do  politických klubů, které jsou v době konání simulace v zastupitelstvu daného města či obce.

Této simulace se v úterý 28. března 2017 v jednací síni Zastupitelstva města České Budějovice zúčastnila pětice našich studentů, a to Eva Klímová, Pavel Mráček (oba VII.), Aneta Podolská, Jan Chaloupka (oba VI.) a Petr Kouba (3. roč.). V úvodní přednášce si žáci prohloubili znalosti o fungování samosprávy, podiskutovali o komunální politice a v druhé části zaujali role zastupitelů různých politických stran a hnutí. Poté následovalo projednávání a obhajování jednotlivých usnesení. Ze 48 přítomných žáků středních škol bylo na základě prezentačních, komunikačních a argumentačních dovedností vybráno 6 nejlepších, které čeká zasloužená odměna – cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Pro nás všechny je potěšující zpráva, že mezi šesti nejlepšími jsou tři naši studenti – Eva Klímová, Aneta Podolská a Pavel Mráček! Srdečně gratulujeme a přejeme šťastnou cestu a hezký pobyt!

Text:  Zdeněk Kučera

Foto:   Eva Klímová (VII.)

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout