Gymnázium Třeboň

Přednáška ZDRAVOTNICTVÍ NENÍ ZADARMO

Na tyto otázky o zdravotním systému v ČR žákům  2.,3., VI.a VII.roč. v pátek 1. 4. 2011 od 10.00 do 13.00 hod. odpovídal pracovník Českého zdravotnického fóra, o.p.s. Praha  Michael Vích. Seminář studentům představil systém zdravotní péče, systém finančních toků od plátce zdravotního pojištění přes zdravotní pojišťovnu až k poskytovateli zdravotní péče. Seznámil studenty s náklady na jejich zdravotní péči, náklady na léčbu úrazů, rehabilitaci atd. Seminář byl vhodným doplňkem k výuce ekonomiky a finanční gramotnosti v hodinách základů společenských věd. Lektoři spolupracují s 1. LF UK, FSV UK a VŠE v Praze. Během semináře každý student obdržel brožuru s hlavními informacemi o zdravotní péči v ČR.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout