Gymnázium Třeboň

Po stopách K. H. Borovského a J. Haška

V pátek 29. září 2017 vyrazilo v 7.30 od budovy  našeho třeboňského  gymnázia 30 studentů, které doprovázeli 3 pedagogové ( Jana Havlová, Ludmila Císařová a Zdeněk Kučera).

První zastavení čekalo na studenty v Havlíčkově Brodě, kde v místním muzeu vyslechli zajímavou přednášku od pana ředitele o životě a díle K. H. Borovského. Během dopoledne se pak vydali poznávat okolí města. Každá skupina studentů dostala úkol a po jeho splnění se všichni setkali na náměstí, kde proběhlo vyhodnocení.

První skupina ve složení Váňová Veronika II., Petrů Aneta, Slívová Nikol, Vomastek Lukáš, Červený Jakub III., Filipová Kristýna, Mašková Lucie IV.   napsali zajímavou báseň o hudebním skladateli B. Smetanovi a v parku Budoucnost se u sochy tohoto velikána vyfotili.

Text básně: Bedřich Smetana tvůrcem hudby byl, operu si oblíbil. Sládkem měl se brzy stát, však práci otce neměl rád. Má vlast byla velké dílo, Bedřicha to proslavilo. V padesáti ohluchnul, od hudby však neuhnul. Složil věcí celkem dost, potom umřel a už dost.

Druhá skupina, která nakonec zvítězila díky vtipnému fotu u sochy, pracovala v této sestavě: Krynická Štěpánka II., Drtina Zdeněk, Jirák Filip, Podoláková Kristýna, Vránová Kristýna III., Kohoutová Simona, Sazmová Markéta IV. Vymysleli báseň o K. H. Borovském.

Text básně: Narodil se v Borové, měl rád placky bramborové. Snil o tom být knězem, však ze semináře byl vyhozen. Psal Národní noviny a my píšem blbiny. Do Brixenu zajat byl, tuberkulózu od ženy pochytil. Zemřel mlád, život vlastenecký měl pořád rád.

Třetí skupinu tvořili tito studenti: Bouchalová Alexandra I., Novotná Daniela, Kučera Tomáš, Sikmundová Darja, Vondrková Sofie, Hloušek Jakub III., Máchová Andrea IV. Napsali báseň o M. Tyršovi, který také studoval na místním gymnáziu.

Text básně: Míra Tyršů ten se má, tady v parku sochu má. Když jsme ji viděli, šli jsme vpřed  a Jakubík ji pohladil hned. Když jsme s ní dělali fotku, neslyšeli jsme žádnou lichotku. Teď píšeme báseň, Kučiho bolí dáseň.

Starší studenti pracovali v menších skupinách a zjišťovali zajímavosti o historických stavbách města. Vítězná dvojice (Hrubcová Kateřina a Káninská Eliška 4. r.) spolužáky seznámila s legendou, která se vztahovala ke Koudelově kašně.

Po obědě nás autobus dovezl do Lipnice nad Sázavou, během cesty studenti odpovídali na kvízové otázky. Nejlépe odpovídaly tři studentky, které obdržely drobné dárky. ( Podolská Aneta VII., Vránová Kristýna III., Sazmová Markéta IV.).

V Lipnici  si studenti prohlédli hrad ze 14. století, poté následoval Památník Jaroslava Haška. Nejvíce se žákům líbily dobové exponáty - deštník, klobouk, půllitr, harmonika, replika rakousko -uherské uniformy a replika ženských šatů z dadaistického výletu s kamarádem  Kudějem.

Naší poslední zastávkou byly zatopené žulové lomy u Lipnice nad Sázavou, kde skupina mladých kameníků vytesala v roce 2006 třímetrový reliéf představující obří ucho, ústa a oči - na paměť špiclování za bývalých režimů. Účastníci výletu poznali práci mladého výtvarníka Radomíra Dvořáka.Dobře značená trasa k Národnímu památníku odposlechu trvala asi 2 hodiny, celkem jsme ušli  8 km.

Do Třeboně jsme se vrátili kolem 18. hodiny. Výlet se vydařil i díky krásnému slunečnémun počasí.

 

 

Text: Mgr. Jana Havlová

Foto: Mgr. Zdeněk Kučera

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout