Gymnázium Třeboň

Svatováclavské exkurze 2017 - Týn nad Vltavou

Byl krásný podzimní den a tak jsme se všichni v dobré náladě vydali na cestu. Prvním bodem programu byla prohlídka městského muzea v Týně nad Vltavou. Pyšní se zde největší sbírkou vltavínů, které se nacházejí i v okolí města. Většina expozic je interaktivní, takže jsme hledali a zkoušeli co se dalo - jaké je to být archeologem, jak jsme úspěšní lovci ryb na udici, jak se sedí v historické dřevěné lavici nebo jak se hraje loutkové divadlo s opravdovými marionetami. Každý si našel, co ho bavilo.

Pak jsme si dali svačinu a trochu toho výtvarna na náměstí - námětem byly samotné historické budovy okolo nebo i jenom zajímavá výzdoba města. Na výsledky našeho snažení se můžete podívat na nástěnce u chemie v přízemí naší školy.

Další program nás čekal v areálu Přírodovědného muzea Semenec a tak jsme krásnou kaštanovou alejí vystoupali nad město. Program byl věnován geologii. Část byla spíše teoretická a část naopak hodně praktická. Vyzkoušeli jsme si, jak se provádí geologický průzkum metodou rýžování a hledali jsme v říčních sedimentech malé úlomky granátů a jim podobných polodrahokamů. A správné polodrahokamy patří zasadit do šperků, tak jsme si metodou z doby kamenné vyvrtali podkladový oblázek. Než jsme se všichni vystřídali, uteklo tolik času, že na procházku na soutok Vltavy s Lužnicí už žádný nezbyl.

 

text: Jitka Mašková

foto: Jakub Dvorský

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout