Gymnázium Třeboň

4. zasedání SPGT, 7. 11. 2017


1. Setkání s vedením školy
2. Ředitelské volno pro maturanty


[1] Dnešní schůze se nesla v duchu vazby mezi vedením školy a parlamentem. Vytvořili jsme vzájemnou dohodu o pravomocech nám svěřených. Dále jsme přednesli několik návrhů, dotazů a připomínek. Paní ředitelka nám s radostí odpovídala a sdělila i některé informace z chodu školy.

Zde si můžete jednotlivé body podrobněji projít:
a) přístup žáků do plánu písemek – zamítnuto
b) rozhlas – požádáno, aby před každým hlášením zazněla znělka či alespoň upozornění, že bude hlášení. Zároveň bude opraven rozhlas ve třídách, kde není slyšet (učebna sekundy). Do budoucna se v souvislosti s půdní vestavbou plánuje celková obměna
c) renovace školních záchodů – parlament navrhl obměnit systém toaletních papírů, které se aktuálně válejí po oknech. Doporučili jsme navýšit jejich počet a umístit je do příslušných držáků. Dále nesouhlasíme s často prázdnými mýdly a zapáchajícími papírovými ručníky. Paní ředitelka na náš návrh přistoupila a přislíbila sjednat nápravu.
d) otevírání školy v 6.50 – neměl by v tom být problém, boční vchod by mohl studenty vpouštět do školy dříve (hl. pro ty, kteří chodí ráno sportovat)
e) rekonstrukce školy a vybavenost učeben – po našich návrzích na zřízení kuchyňky či koupi závěsů do kvarty jsme si vyslechli plán rekonstrukce školní půdy a přesun některých učeben. Naše připomínky se tudíž budou řešit až se stavbou, jelikož to bude praktičtější. Realizace půdni vestavby by měla začít na jaře. Dále škola získala grant na dovybavení počítačové učebny, ze kterého zbydou i peníze na opravu dataprojektorů. Uvažuje se i o zakoupení 3D tiskárny.
f) dodržování maximálního počtu testů – po stížnostech některých tříd, že se nedodržuje systém maximálně dvou písemek denně, jsme se s paní ředitelkou domluvili, že jakoukoliv výchylku budeme řešit rovnou s ní na konci daného dne.


[2] Byl vznesen návrh ředitelského volna pro maturanty v den jejich plesu, jelikož nečerpají volno při maturitách. Paní ředitelka s návrhem souhlasila a přislíbila, že se pokusí našemu požadavku vyhovět. Nyní jen musíme počkat, zda-li vše projde i úřední cestou.


Přítomno: 19/24
Zapsala: Markéta Fischerová


Termín další schůze je stále v jednání.

 

foto: Vendy Kolmanová

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout