Gymnázium Třeboň

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Na přelomu listopadu a prosince 2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší žáci ( tercie a kvarta) řešili v didaktickém testu  úkoly lexikální, frazeologické a tvaroslovné. V další části psali sloh na téma Stalo se to minulý týden. V okresním kole naši školu bude reprezentovat za 1. kategorii žák kvarty Matěj Mikuláš Suchan s dosaženým počtem bodů 28.

Druhé kategorie se zúčastnili žáci vyššího gymnázia, do okresního kola postupují dvě vybrané studentky: Markéta Fischerová ze druhého ročníku čtyřletého gymnázia a Adéla Kambová z kvinty. První dívka získala 31,5 bodu a  druhá studentka 31 bodů. Žáci druhé kategorie psali sloh na téma Vyřčená slova nelze vzít zpět. V didaktickém testu plnili zejména úkoly stylizační a syntaktické.

Našim mladým jazykovědcům blahopřejeme.

 

Text: Mgr. Jana Havlová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout