Gymnázium Třeboň

6. zasedání SPGT, 19. 12. 2017

 6. zasedání Studentského parlamentu
19. 12. 2017

Agenda:
1. Aktuální problémy a stížnosti
2. Latina
3. Adopce na dálku
4. Vánoční show
5. Mobilní telefony


[1] Od posledního setkání jsme zaznamenali stížnost na znělku v rozhlase, která stále nezaznívá před hlášením. Dále se vyskytly negativní ohlasy na výuku konverzace v anglickém jazyce. Parlament se pokusí zjištěné informace zpracovat a zaujmout jasné stanovisko.


[2] Na přání studentů a z důvodu naší snahy vylepšit úroveň vzdělávání na škole jsme započali projednávat možnost zřízení kroužku latiny (který na škole dříve byl) či možnost zařadit latinu jako seminář. Vše prokonzultujeme s vedením školy.


[3] Seznámili jsme mladší ročníky s projektem Adopce na dálku. Budeme rádi za každého, kdo bude ochoten přispět. Bližší informace naleznete na webu školy či přímo u paní učitelky Holubové, která celý projekt zaštiťuje. Ta nám rovněž slíbila, že aktualizuje informace na nástěnce.


[4] V pátek se uskuteční každoroční Vánoční show, kterou pořádá oktáva. Prosíme o včasné odevzdání finančního příspěvku (20 Kč) a hudby. Zástupci ještě jednou všechny informace interpretují ve svých třídách.


[5] V rámci předvánoční schůzky jsme znova otevřeli téma závislosti studentů na mobilních telefonech. Stále si pohráváme s myšlenkou Dne bez mobilů, avšak zatím jsme se uchýlili pouze k tomuto stanovisku. Parlament se usnesl, že žákům doporučí snížení používání mobilních telefonů.

 


Přítomno: 10/24
Zapsala: Markéta Fischerová
Další schůzka se koná 9. 1. 2018

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout