Gymnázium Třeboň

7. zasedání SPGT, 9. 1. 2018

 7. zasedání Studentského parlamentu
9. 1. 2018


Agenda:
1. Zhodnocení
2. Latina
3. Barevný týden
4. Konverzace z angličtiny


[1] Po Vánocích jsme parlament zahájili zhodnocením dosavadní činnosti. Využili jsme návrhu aktivity, která dá psanou formou možnost každému na bezbolestné vyjádření. Všichni členové měli za úkol shrnout silné a slabé stránky našeho fungování či se vyjádřit k již uskutečněným aktivitám. Výsledky zhodnocení probere vedení parlamentu i s koordinátorkou, paní učitelkou Holubovou.


[2] V následujících dnech bude předsedkyně parlamentu jednat s vedením školy o dalším postupu v případu možnosti výuky latiny na naší škole. Máme připraveno několik návrhů a doufáme, že některý bude úspěšný.


[3] Vzhledem k tomu, že letos další ze série celorepublikových projektových dnů vychází na termín našich jarních prázdnin, rozhodl se parlament pro vlastní termín. Barevný týden se tedy uskuteční až po prázdninách v týdnu od 19. do 23. 2. O bližších informacích vás budeme zavčasu informovat. Podobný problém zaznamenal i Den v teplácích, neboť zasahuje do ředitelského volna. Parlament ho uskuteční taktéž v náhradním termínu, který je stále v jednání.


[4] Jak už jsme avizovali před prázdninami, bylo vzneseno několik stížností na konverzaci z anglického jazyka. Parlament se tímto tématem bude podrobněji zabývat na příští schůzce, na kterou si sežene podrobnější podklady a informace.

Přítomno: 14/24
Zapsala: Markéta Fischerová
Další schůzka se koná 23. 1. 2018.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout