Gymnázium Třeboň

8. zasedání SPGT, 23. 1. 2018

23. 1. 2018


Agenda:
1. Placky
2. Kroužek španělštiny
3. Adopce na dálku
4. Hodnocení učitelů
5. Prosba paní ředitelky
6. Přání a stížnosti jednotlivých tříd
7. Edison 2018


[1] Vzhledem k tomu, že škola zakoupila výrobník placek, byl vznesen návrh na výrobu parlamentních placek. Byl jednomyslně odhlasován a přijat.


[2] Na popud studentů SPGT zjistí, zda-li by bylo možné otevřít i kroužek španělského jazyka. Než však s návrhem půjde za vedením školy, provedou zástupci ve třídách průzkum a zjistí, jak velký by o tento kroužek byl zájem.


[3] Jako minulé roky, i letos se studenti mají možnost zapojit do Adopce na dálku. Provedení je stejné jako posledně. Sextě zůstává jejich stálé dítě, dokonce se jim naskytla možnost na společný Skype. Ostatní studenti se mohou zapojit do celoškolní adopce. Bližší informace u paní uč. Holubové či na webu. Neváhejte, adoptujte!


[4] Ze stran zástupců tříd byl zformován návrh na hodnocení učitelů studenty, neboť si myslíme, že i oni mají mít možnost se vyjádřit a učitele dle vlastní zkušenosti objektivně ohodnotit. Uvědomujeme si však, že jde o běh na dlouhou trať, neboť forma zhodnocení musí býti plně propracovaná, aby nedošlo k chybnému úsudku. Vše tedy projednáme a pokusíme se vypracovat obstojný návrh.


[5] Během schůze se mezi námi krom naší koordinátorky paní uč. Holubové objevila i paní ředitelka, která s námi konzultovala změny provedené na školních toaletách. Byly zakoupeny nové boxy na toaletní papíry a papírové ručníky včetně kvalitnějších náplní - adekvátně jejich kvalitě se samozřejmě zvýšila i cena. Apelujeme na studenty, ať papírem zbytečně neplýtvají - prudce se zvýšila jejich spotřeba. Pan školník je nově pověřen a bude vše osobně kontrolovat.


[6] Bylo vzneseno několik podnětů z řad studentů. Je přání aktualizovat mapy v učebně zeměpisu (pokusíme vyřešit s vyučujícími zeměpisu). Dále padl návrh k výročí školy vyrobit trička s logem GT (bude proveden průzkum ve třídách).


[7] Od 25. 2. do 4. 3. 2018 proběhne na naší škole již počtvrté projekt EDISON. Hledáme proto pro stážisty hostitelské rodiny. Bližší a podrobnější informace o projektu, ubytování či možnosti zapojit se naleznete na webu školy nebo přímo u paní učitelky Holubové.


Přítomno: 9/24
Zapsala: Markéta Fischerová
Další schůzka se koná 6. 2. 2018.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout