Gymnázium Třeboň

Zápisy z aktuálních jednání SPGT

Poslední schůze SPGT v tomto školním roce – 5. 6. 2018

1. Volby

2. Oslavy 150. let

3. Odměny za práci pro školu

4. Aktuální problémy

 

1. Na poslední schůzi tohoto roku jsme se sešli v hojném počtu. Svačinář Olin zařídil i občerstvení. Debatovali jsme hlavně o našem fungování a řešili jsme otázku příštího školního roku. Vzhledem k tomu, že má parlament rozřešené záležitosti, které nejen v rámci oslav vyústí až v září či později, myslíme si, že z praktického hlediska by bylo výhodné sejít se příští rok v co možná nejméně odlišném složení. Avšak dáme volný průchod demokracii a je jen na členech, jak zaujmou své spolužáky ve snaze o znovuzvolení. Pokud naopak někoho parlament nebaví, bude dobré, nechá-li se nahradit.

2. Na světlo světa se opět dostaly oslavy výročí našeho gymnázia. Opět jsme si sdělili potřebné a rozhodli vytrvat v našem dosavadním postoji. Rádi se zapojíme a budeme o všem své spolužáky informovat či motivovat k zapojení se, ale nemůžeme je do ničeho nutit.

3. Byl vznesen návrh k projednání. Pokud se nějaký student či studentka zapojí do dobrovolné práce pro školu, líbilo by se nám ho nějak motivovat za úsilí, neboť tomu věnuje svůj volný čas.

Krásným příkladem je sestříhání videa k výročí školy. Potěšilo by nás, kdyby dotyčné byl nějak materiálně projeven vděk. Napadly nás lístky na ples zdarma, ale nejprve vše chceme v klidu projednat s vedením školy. (pozn. Po projednání s paní ředitelkou je SPGT spokojen, neboť došlo k myšlenkové shodě.)

4. Padlo několik stížností na určité pedagogy, ale po projednání jsme se rozhodli, že si to každá třída vyřeší individuálně, neboť jde o věc třídy a ne celého SPGT, který nemá šanci do toho vidět a tím pádem zaujmout objektivní stanovisko.

 

Přítomno: 18/24

Zapsala: Markéta Fischerová

Příští schůze se koná až na začátku nového školního roku, tedy v září.

 

 

SPGT přeje všem krásné prožití letních prázdnin!

 

 

 

 Zápis ze zasedání SPGT, 29. 5. 2018

29. 5. 2018
Tombola
Postoje k oslavám školy
Hodnocení školního roku + plány na příští rok


1) Prvním bodem programu byl požadavek vedení školy, aby každá třída sehnala ceny do tomboly na školní ples. Žáci nižšího gymnázia byli ubezpečeni, že ačkoliv se pravděpodobně nebudou školního plesu účastnit, bude jejich snaha shánět ceny do tomboly odměněna podporou jejich párty v tělocvičně. O jaký druh podpory půjde, se zatím neví.


2) Přítomní zástupci prezentovali postoje žáků svých tříd k oslavám 150 let výročí školy. Situace v každé třídě je vesměs stejná. Vždy se najde pár ochotných, ale současně i velká skupina odmítající spolupráci. Zástupci se shodli, že nemají šanci, donutit lidi ve třídě k činnosti nad rámec školních povinností ve svém volném čase. Je vítána jakákoliv ochota pomoci, ale SPGT nemůže a odmítá kohokoliv nutit.


3) Jednotliví zástupci hodnotili, co jim končící školní rok přinesl, co se jim líbilo a co je naplňovalo. Neopomněli však také zmínit, co jim školní rok znesnadnilo, co v nich vyvolávalo pochyby a s čím nebyli tolik spokojeni. Po této výměně názorů jsme si ucelili pohled na specifickou situaci na naší škole a nastínili, jakým způsobem usilovat o zlepšení v dalším školním roce.


Přítomno 10/24
Zapsal: Oldřich Kučera

 

 Zápis ze zasedání SPGT, 15. 5. 2018

15. 5. 2018


Akce v tělocvičně pro nižší Gymnázium
Výročí školy
Výměna postřehů
Účast na parlamentu


1) V období oslav 150 let školy se uskuteční párty akce v tělocvičně. Bude určena pro ročníky nižšího Gymnázia jako kompenzace za školní ples. Organizací byla prozatím pověřena Sekunda, paní ředitelka akci posvětila.


2) Jak je poslední dobou zvykem, ani tentokrát jsme nevynechali téma oslav výročí školy. Zástupci prezentovali své návrhy, jak pomoci s jejich realizací a přiblížili postoj své třídy k celkové myšlence této události.


3) Ani tentokrát nechyběla úrodná diskuze mezi přítomnými zástupci. Diskutovalo se o plánovaných školních akcích, blížícím se závěru klasifikačního období a zazněli i postřehy z každodenního života v jednotlivých třídách. Vzájemně jsme si tak přiblížili, co nás trápí a co nám dělá radost a vztyčili si cíle, o které budeme jako parlament usilovat.


4) Posledním bodem tématu byla nízká účast na této schůzi, která je však do jisté míry pochopitelná, vzhledem k závěru klasifikačního období a dohánění všemožných restů. Některé třídy se však opakovaně neúčastní a v příštím roce budeme usilovat o to, aby každá třída volila zástupce ochotné účastnit se jednotlivých schůzí.


Přítomno 8/24
Zapsal: Oldřich Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout