Gymnázium Třeboň

Terciání navštívili třeboňský archiv

V úterý 12. června 2018 provedla Mgr. L. Plucarová žáky nižšího gymnázia třeboňským archivem. Studentům ukázala knihařskou dílnu a místnost, kde se digitalizují staré mapy, plány, kroniky...

Žáky nejvíce zaujal poškozený pergamen města Strmilov  z r. 1534. Paní D. Dalíková všem vysvětlila a ukázala postup opravy této  vzácné listiny. Tercián Ondřej Bouchal si nechal vysvětlit od další pracovnice, Ing. A. Kojanové, postup při opravě pečetě císaře Leopolda z 18. století. Soňu Trembulákovou překvapilo množství matričních knih (3000) a pozemkových knih (10000), které čekají na restaurování. Zejména chlapcům se líbila práce mladého archiváře J. Lebedy, který právě digitalizoval starou mapu Českých Budějovic.

Novinkou pro všechny posluchače byla ta informace, že v Třeboni máme první archiv v republice, který digitalizuje  od roku 2007 materiály, které si každý zájemce může on-line studovat. Terciáni vyslovili přání zkusit si vytvořit vlastní rodokmen za pomoci digitalizovaných dat.

Na konci přednášky paní Plucarová dětem zdůraznila důležitost některých předmětů, které pracovníci archivu nezbytně potřebují, jmenovala: chemii, latinu, angličtinu, němčinu, dějepis, český jazyk a výpočetní techniku.

Všem zaměstnancům archivu děkujeme za hezky strávené odpoledne.

Text: Mgr. Jana Havlová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout