Gymnázium Třeboň

Prima recitovala své vlastní básně v rámci Dne poezie

Celé středeční dopoledne si prima se svými vyučujícími připomněla výročí narození českého básníka Karla Hynka Máchy. Nejprve pro třídu školní psycholožka Tereza Maříková ve spolupráci s třídní učitelkou Janou Ouškovou připravila třídnickou hodinu na podporu vztahů ve třídě. Poté se děti odebraly na školní dvůr, kde proběhla první literární soutěž družstev. Žáci odpovídali na otázky týkající se života a díla K. H. Máchy. Další úkoly čekaly na studenty v parku Lázní Aurora.Nejprve si každý vylosoval báseň( Iva Štuka: Na koprové louce, Jiří Žáček: Džínový song aneb Chvála češtiny), kterou se během krátkého časového limitu  naučili zpaměti a devět výherců dostalo sladkou odměnu. Poté se opékaly uzeniny a jiné dobroty a u ohně se znovu recitovalo. Tentokrát primáni četli vlastní básně, které psali na téma ,,nebát se a promluvit". Absolutní vítězkou se stala v této disciplíně Eliška Valková, která si díky finanční podpoře spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň zakoupila v místní knihovně knížku dle vlastního výběru.

I když nám počasí příliš nepřálo, literární  den se nakonec hezky vydařil.

 

Text: Mgr. Jana Havlová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout