Gymnázium Třeboň

6. zasedání SPGT, 20. 11. 2018

Šestá schůze SPGT 20. 11. 2018
1. Suit up day
2. Kroužek latiny
3. Aktuální problémy a stížnosti
a) noví vyučující – německý jazyk a tělocvik
b) koše na chodbách
c) zapisování testů
4. Půda
 
1. Ve čtvrtek 22.11. se pod záštitou SPGT uskuteční historicky třetí SUIT UP DAY. Focení všech zúčastněných bude o velké přestávce, pravděpodobně před budovou školy.
Nástěnkářka je pověřena tiskem a rozvěšením plakátků, zástupci informují ve třídách a na třídních fb skupinách.
 
2. Pro velký zájem studentů se pokusíme opět s vedením školy polemizovat nad vznikem dobrovolného kroužku latiny. O výsledku našeho jednání vás budeme brzy informovat.
 
3. I tento týden se urodilo několik návrhů, stížností či témat k diskuzi.
 
a) Se zástupci tříd jsme debatovali nad proběhlou personální změnou v řadách učitelů a došlo na shrnutí hlavně německého jazyka a tělesné výchovy.
b) Byla vznesena stížnost na malé množství košů na chodbách, padl i návrh na zavedení bioodpadu.
c) Několik tříd nezávisle na sobě si stěžuje, že ne všichni učitelé zapisují do systému testy a dochází tudíž k nepříjemnostem. Mnohdy se pak studenti učí na jiné předměty, než ze kterých reálně píší, neboť v systému je namísto nahlášeného předmětu zapsán předmět zcela jiný. Jindy se musí potýkat se třemi testy namísto dvou.
Chtěli bychom tudíž i touto cestou požádat o větší pečlivost.
 
4. Půdní prostory by měly být používané od 1. 12., pokud proběhne v pořádku kolaudace. Očekávejte tedy změny v rozvrhu.
 
Přítomno:15/24 + 1 host
Zapsala: Markéta Fischerová

Příští schůze se koná: 4. 12. 2018 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout