Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Národní muzeum a Josefov

Celkem 17 žáků a 2 pedagogové měli možnost v rámci humanitního kurzu dne 4. prosince 2018 zhlédnout krásně zrenovovanou budovu Národního muzea a Židovské muzeum v Praze.

Nejprve si maturanti vystáli hodinovou frontu a poté je čekala prohlídka hlavní budovy Národního muzea. Žáci si oživili znalosti dějepisné, literární i výtvarné. Obdivovali novorenesanční stavbu architekta J. Schulze, v panteonu nástěnné malby F. Ženíška, V. Hynaise, V. Brožíka a bronzové sochy osobností české historie, kultury a vědy. Jako instituce bylo muzeum založeno pod názvem Vlastenecké muzeum roku 1818, za dobu svého trvání, 200 let, zažilo Národní muzeum čtyři císaře a jedenáct prezidentů, monarchii, demokracii i totalitu. Během těchto let se několikrát přestěhovalo a hledalo prostory pro své expozice i depozitáře. Své hlavní sídlo našlo v roce 1891 a dnes tvoří dominantu Václavského náměstí.

V odpoledních hodinách čekala na maturitní třídy paní průvodkyně u Maiselovy synagogy, kde žáky seznámila s historií, tradicemi a zvyky židů na našem území. Pak žáky provedla po dalších synagogách: Pinkasově, Klausově, Španělské, Staronové a na úplném konci nás čekal starý židovský hřbitov, který patří k nejznámějším pohřebištím na světě a k nejvíce navštěvovaným místům v Praze. Založen byl v první polovině 15. století a pohřbívat se tu přestalo koncem 18. století. Mezi 12 000 náhrobky z pískovce a mramoru se nacházejí i místa posledního odpočinku dvou nejslavnějších osobností Židovského Města, rabína L.öwa a primase Mordechaje Maisela. K náhrobkům se tu k poctě zemřelých místo květin kladoun kamínky.

Humanitní kurz se vydařil i díky krásné adventní náladě. Praha byla pohádkově vyzdobena. Studenti a pedagogové se celkem znaveni vrátili do Třeboně v pozdních večerních hodinách.

Text: Mgr. Jana Havlová

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Přijímací zkoušky nanečisto

Sobota, 19. ledna 2019 od 8.00

>> více

Divadlo v aule pro I .- III.

28.1.2019 Divadlo v aule pro I. - III., (1.- 2. hod.), cena: 50 Kč/žák

Ředitelské volno

21.1.2019 v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) vyhlašujeme z důvodu celodenního semináře učitelů na téma Formativní hodnocení ředitelské volno pro všechny žáky

Odpoledne otevřených dveří

22.01.2019 od 15.00 do 17.00

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň