Gymnázium Třeboň

Národní muzeum a Josefov

Celkem 17 žáků a 2 pedagogové měli možnost v rámci humanitního kurzu dne 4. prosince 2018 zhlédnout krásně zrenovovanou budovu Národního muzea a Židovské muzeum v Praze.

Nejprve si maturanti vystáli hodinovou frontu a poté je čekala prohlídka hlavní budovy Národního muzea. Žáci si oživili znalosti dějepisné, literární i výtvarné. Obdivovali novorenesanční stavbu architekta J. Schulze, v panteonu nástěnné malby F. Ženíška, V. Hynaise, V. Brožíka a bronzové sochy osobností české historie, kultury a vědy. Jako instituce bylo muzeum založeno pod názvem Vlastenecké muzeum roku 1818, za dobu svého trvání, 200 let, zažilo Národní muzeum čtyři císaře a jedenáct prezidentů, monarchii, demokracii i totalitu. Během těchto let se několikrát přestěhovalo a hledalo prostory pro své expozice i depozitáře. Své hlavní sídlo našlo v roce 1891 a dnes tvoří dominantu Václavského náměstí.

V odpoledních hodinách čekala na maturitní třídy paní průvodkyně u Maiselovy synagogy, kde žáky seznámila s historií, tradicemi a zvyky židů na našem území. Pak žáky provedla po dalších synagogách: Pinkasově, Klausově, Španělské, Staronové a na úplném konci nás čekal starý židovský hřbitov, který patří k nejznámějším pohřebištím na světě a k nejvíce navštěvovaným místům v Praze. Založen byl v první polovině 15. století a pohřbívat se tu přestalo koncem 18. století. Mezi 12 000 náhrobky z pískovce a mramoru se nacházejí i místa posledního odpočinku dvou nejslavnějších osobností Židovského Města, rabína L.öwa a primase Mordechaje Maisela. K náhrobkům se tu k poctě zemřelých místo květin kladoun kamínky.

Humanitní kurz se vydařil i díky krásné adventní náladě. Praha byla pohádkově vyzdobena. Studenti a pedagogové se celkem znaveni vrátili do Třeboně v pozdních večerních hodinách.

Text: Mgr. Jana Havlová

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout