Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Národní muzeum a Josefov

Celkem 17 žáků a 2 pedagogové měli možnost v rámci humanitního kurzu dne 4. prosince 2018 zhlédnout krásně zrenovovanou budovu Národního muzea a Židovské muzeum v Praze.

Nejprve si maturanti vystáli hodinovou frontu a poté je čekala prohlídka hlavní budovy Národního muzea. Žáci si oživili znalosti dějepisné, literární i výtvarné. Obdivovali novorenesanční stavbu architekta J. Schulze, v panteonu nástěnné malby F. Ženíška, V. Hynaise, V. Brožíka a bronzové sochy osobností české historie, kultury a vědy. Jako instituce bylo muzeum založeno pod názvem Vlastenecké muzeum roku 1818, za dobu svého trvání, 200 let, zažilo Národní muzeum čtyři císaře a jedenáct prezidentů, monarchii, demokracii i totalitu. Během těchto let se několikrát přestěhovalo a hledalo prostory pro své expozice i depozitáře. Své hlavní sídlo našlo v roce 1891 a dnes tvoří dominantu Václavského náměstí.

V odpoledních hodinách čekala na maturitní třídy paní průvodkyně u Maiselovy synagogy, kde žáky seznámila s historií, tradicemi a zvyky židů na našem území. Pak žáky provedla po dalších synagogách: Pinkasově, Klausově, Španělské, Staronové a na úplném konci nás čekal starý židovský hřbitov, který patří k nejznámějším pohřebištím na světě a k nejvíce navštěvovaným místům v Praze. Založen byl v první polovině 15. století a pohřbívat se tu přestalo koncem 18. století. Mezi 12 000 náhrobky z pískovce a mramoru se nacházejí i místa posledního odpočinku dvou nejslavnějších osobností Židovského Města, rabína L.öwa a primase Mordechaje Maisela. K náhrobkům se tu k poctě zemřelých místo květin kladoun kamínky.

Humanitní kurz se vydařil i díky krásné adventní náladě. Praha byla pohádkově vyzdobena. Studenti a pedagogové se celkem znaveni vrátili do Třeboně v pozdních večerních hodinách.

Text: Mgr. Jana Havlová

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prezentace závěrečných prací 2018/2019

VI, VII, 2. + 3. - rozdělení na sekce, program

>> více

Exkurze Praha 21. 3. 2019

Kurz estetické výchovy pro VI. a 2. ročník: Národní galerie, Obecní dům

>> více

Matematický klokan

Matematická soutěž proběhne 1. a 2. hodinu.

Praha společenskovědní

29. 3. - exkurze do Prahy pro sextu a 2. ročník (návštěva Pražského hradu, Kanceláře prezidenta republiky, představení Netrpělivost srdce ve Stavovském divadle)

Ředitelské volno 16. 4. 2019

Vyhlašujeme ředitelské volno pro všechny žáky na den 16. 4. 2019 - v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (Školský zákon) z organizačních důvodů (1. termín přijímacích zkoušek)

Informační odpoledne pro rodiče

Všechny rodiče zveme 9. 4. 2019 od 16:30 hodin na informační odpoledne.

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň