Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Národní muzeum a Josefov

Celkem 17 žáků a 2 pedagogové měli možnost v rámci humanitního kurzu dne 4. prosince 2018 zhlédnout krásně zrenovovanou budovu Národního muzea a Židovské muzeum v Praze.

Nejprve si maturanti vystáli hodinovou frontu a poté je čekala prohlídka hlavní budovy Národního muzea. Žáci si oživili znalosti dějepisné, literární i výtvarné. Obdivovali novorenesanční stavbu architekta J. Schulze, v panteonu nástěnné malby F. Ženíška, V. Hynaise, V. Brožíka a bronzové sochy osobností české historie, kultury a vědy. Jako instituce bylo muzeum založeno pod názvem Vlastenecké muzeum roku 1818, za dobu svého trvání, 200 let, zažilo Národní muzeum čtyři císaře a jedenáct prezidentů, monarchii, demokracii i totalitu. Během těchto let se několikrát přestěhovalo a hledalo prostory pro své expozice i depozitáře. Své hlavní sídlo našlo v roce 1891 a dnes tvoří dominantu Václavského náměstí.

V odpoledních hodinách čekala na maturitní třídy paní průvodkyně u Maiselovy synagogy, kde žáky seznámila s historií, tradicemi a zvyky židů na našem území. Pak žáky provedla po dalších synagogách: Pinkasově, Klausově, Španělské, Staronové a na úplném konci nás čekal starý židovský hřbitov, který patří k nejznámějším pohřebištím na světě a k nejvíce navštěvovaným místům v Praze. Založen byl v první polovině 15. století a pohřbívat se tu přestalo koncem 18. století. Mezi 12 000 náhrobky z pískovce a mramoru se nacházejí i místa posledního odpočinku dvou nejslavnějších osobností Židovského Města, rabína L.öwa a primase Mordechaje Maisela. K náhrobkům se tu k poctě zemřelých místo květin kladoun kamínky.

Humanitní kurz se vydařil i díky krásné adventní náladě. Praha byla pohádkově vyzdobena. Studenti a pedagogové se celkem znaveni vrátili do Třeboně v pozdních večerních hodinách.

Text: Mgr. Jana Havlová

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Ředitelské volno pro maturanty

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) vyhlášeno ředitelské volno pro žáky oktávy na den 23. 11. 2018, pro žáky 4. ročníku na den 14. 12. 2018.

Vánoční show 9.00 - 11.30

21.12.2018 Vánoční show 9.00 - 11.30

Adventní školní koncert

19.12.2018 Adventní školní koncert (5. a 6. hod.)

Maturitní ples 4. roč.

14. 12. Maturitní ples 4. roč. v KKC Roháč

Exkurze Vídeň

18.12. 2018 Exkurze Vídeň pro 4. + VIII. roč.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

UnescoCentrum občanského vzděláváníPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň