Gymnázium Třeboň

The English College in Prague

V adventním čase se nám podařilo navázat inspirativní spolupráci s The English College in Prague, gymnáziem, jehož většina učitelů jsou rodilými mluvčími anglického jazyka a které připravuje své studenty ke studiu na zahraničních univerzitách. Právě v tomto ohledu jsme se rozhodli hledat inspiraci a pokusit se v budoucnu zprostředkovat našim žákům tyto zkušenosti, nadchnout je pro studium cizích jazyků jako nezbytného přepokladu pro další kariéru v zahraničí a předat praktické informace.

Jednou z dalších myšlenek, kterou jsme s našimi hosty - ředitelem školy Dr. Nigelem Brownem a jeho zástupkyný Mgr. Alenou Švejdovou - rozvíjeli, byla možnost oranizovat krátkodobé výměnné pobyty našich a jejich studentů. Naši hosté jsou přesvědčeni, že i naše gymnázium může být v mnoha ohledech inspirativní pro studenty jiné školy v rámci České republiky a proč s takovu zkušeností nezačít právě mezi našimi školami.

Děkujeme našim hostům, kterým naše gymnázium doporučil ke spolupráci pan Tom Schrecker, za zajímavé setkání a budeme se těšit na možnou spolupráci v příštích letech.

Anna Kohoutová

foto: IAh

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout