Gymnázium Třeboň

11. zasedání SPGT, 12. 3. 2019

 Zápis ze zasedání SPGT, 12. 3. 2019

 
Oficiální stanovisko SPGT k „Fridays for future“ – stávce za klima.
1)    
           V posledních dnech je hlavním tématem, který hýbe naší školou, plánovaná středoškolská stávka za klima. Tudíž se i Studentský parlament rozhodl k celé problematice vyjádřit a odhlasovat své oficiální stanovisko. Aby však byla debata podnětná, pozvali jsme si jako hosty zástupce různých názorových proudů, kteří ač nejsou členy SPGT, měli možnost přednést svůj pohled na situaci a propagovat svou myšlenku.
 
     Do debaty se také zapojili téměř všichni členové SPGT. Nakonec se tedy podařilo odhlasovat finální resoluci, která podtrhuje většinový postoj SPGT k dané problematice. Pro zachování nestrannosti však v této zprávě naleznete i přehled stěžejních argumentů obou protistran.
 
Pozvání přijali: Vojtěch Klimeš (VIII.), Julie Kolářová (VI.) a Radek Frühauf (IV.). Za jejich snahu přednést kvalitní argumenty jim děkujeme.
 
 
Společné body:
1)      Klima na naší planetě se mění a je potřeba to řešit.
2)      Studenti mají právo pomocí stávky vyjádřit své myšlenky.
3)      Škola jako instituce by se k problému neměla nijak vyjadřovat a neměla by omlouvat protestujícím jejich absenci.


 
Odpůrci stávky:
1)      Škola je důvod, proč o problému vůbec víme, tak proč ji bojkotovat?!
2)      Forma protestu nechozením do školy je nevhodná. Proč to neudělat po škole?!
3)      Možnost zneužití studenty (aby se nepsal test).
4)      Malá šance něco ovlivnit (politici nemají důvod poslouchat minoritní část středoškolských studentů, byť z „celé Evropy“
5)    Nereálnost cílů (ekonomická nerealizovatelnost).
 
 
Zastánci stávky:
1)      Je potřeba hlasitě upozornit na situaci.
2)      Bez řešení problému nás žádná budoucnost nečeká.
3)      Proč alespoň nezkusit něco udělat?! Třeba formou stávky…
4)      Upozornit na globální problém je důležitější, než být ve škole.
5)      Akce je celoevropská, takže se jí politici budou muset zabývat.


    
 
Konečné usnesení
 
Po vyslechnutí všech názorů byla poměrem hlasů 9/5 přijata následují resoluce:
 
SPGT se rozhodl, že studentskou stávku konanou dne 15. 3. 2019 nepodpoří, nicméně respektuje studenty, kteří se této stávky chtějí zúčastnit, a nijak se vůči nim nevymezuje.
 


 
Přítomno 14/24 + 3 hosté
Zapsal: Oldřich Kučera
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout