Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Postup po zveřejnění výsledků PZ

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek byly zveřejněny v úterý 30. dubna na webových stránkách a ve vývěsní skříňce před budovou gymnázia.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečů nezasílají. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, kteří se proti tomuto budou moci odvolat. Pro urychlení přijímacího řízení je možné rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně, a to v úterý  30. dubna 2019 od 12 do 16.00 hodin.

Připomínáme význam odevzdání zápisového lístku. Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Rekapitulace:

  • nejpozději do 10 pracovních dnů (do 16. 5. 2019) od zveřejnění výsledků odevzdat vyplněný zápisový lístek (prosíme tento krok co nejvíce urychlit, zápisové lístky jste si měli vyzvednout podepsané a orazítkované na příslušných základních školách, popř. je vydává Krajský úřad)
  • nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené)
  • v rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa
  • tiskopis pro odvolání je k dispozici v souboru Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu.doc zde

V pondělí  29. 4. 2019 v době od 8 do 14 hodin mohli zákonní zástupci uchazečů podle § 38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebyl.

Mgr. Anna Kohoutová

V Třeboni dne 30. dubna 2019

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň