Gymnázium Třeboň

Druhý anglický den v septimě

Septimáni mají za sebou druhý anglický den. Během prvních dvou vyučovacích hodin žáci využili přítomnosti pojízdné laboratoře a zahraničních vědců z Biologického centra akademie věd, ČB. Úvodní prezentace i následující praktické činnosti ve skupinkách byly zaměřeny na hydrobiologii a půdní biologii. Žáci pracovali s mikroskopy, fotometry, zkumavkami, pipetami a poznávali svět vodních a půdních mikroorganismů. Na závěr workshopu obdrželi žáci osvědčení o jeho úspěšném absolvování a odnesli si s sebou několik drobných suvenýrů.

Druhá část anglického dne byla věnována hodnocení programu a vlastnímu vytváření návrhů ideálních anglických dnů pro budoucí třeťáky a septimány. Úkolem jednotlivých skupin bylo sestavit přesný harmonogram činností pro minimálně čtyřhodinový den a při plánování zohlednit veškeré náležitosti s přípravou dne spojené – výdaje, lektory, aktivity, cíle atd. Žáci se úkolu zhostili na výbornou a při prezentování svých návrhů uvedli mnoho zajímavých tipů. Takže: „Budoucí účastníci anglických dnů -  těšte se“. :-)

Text a foto: Petra Šálková Dufková

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout