Gymnázium Třeboň

14. zasedání SPGT, 4. 6. 2019

14. zápis ze zasedání SPGT, 4. 6. 2019

 
Nové stanovy SPGT
Evaluace školního roku
 
1)     Prvním a zároveň vůbec nejdůležitějším bodem této schůze bylo schvalování nových stanov, kterými se bude do budoucna SPGT řídit. Vzhledem k faktu, že dříve žádné stanovy neexistovaly a jednání probíhala samovolně, jednalo se o zcela zásadní krok kupředu.
        Nové stanovy byly po úvodní debatě přijaty jednomyslně 13 hlasy a tímto dnem (4. 6. 2019) tak začínají platit. Jedná se však zatím jen o základní formu stanov, která upravuje ty nejdůležitější body. Do budoucna tak SPGT počítá s jejich úpravami podle toho, jak se současná podoba osvědčí. Hlavním bodem činnosti SPGT v příštím roce by tak měla být především finální úprava stanov tak, aby plně vyhovovaly potřebám SPGT.
        Nicméně základní formu stanov tedy již máme a naše činnost je tak konečně upravována jasně daným souborem pravidel. Ten má zajistit férový chod parlamentu a zamezit případným nejasnostem ohledně naší činnosti. Po konečném schválení pak byla originální tištěná verze stanov všemi přítomnými zástupci tříd podepsána a tento dokument je archivován u předsedy SPGT.
 
2)     V závěrečné části schůze pak přišla řada na zhodnocení dosavadních úspěchů a neúspěchů v tomto školním roce. Uvědomujeme si, že je výhledově rozhodně co zlepšit, nicméně celoroční práci parlamentu hodnotíme velmi kladně.
        Podařilo se totiž vytvořit nesmírně přátelskou a uvolněnou atmosféru oproštěnou od soukromých ambic jedinců. Zejména v prvním pololetí se nám pak dařilo efektivně řešit různé stížnosti studentů a sjednávat jejich nápravu.
  
        Doufáme, že se činnost našeho parlamentu ponese v podobném duchu i příští rok a budeme tak moc dokončit, co jsme započali.
  
Děkuji všem členům za jejich práci,
Oldřich Kučera
          
Přítomno 13/24

Zapsal: Oldřich Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout