Gymnázium Třeboň

Nový školní rok 2019/2020 zahájen

Nový školní rok jsme tradičně zahájili v radostné a přátelské atmosféře v tělocvičně školy. Hlavním hostem byla i tentokrát naše absolventka - Petra Brychotvá Makovičková u nás maturovala v roce 2001 a od té doby ušla dlouhý kus cesty lemované užitečnou a inspirativní prací v Hospicové péči sv. Kleofáše. Noví žáci primy a 1. ročníku byli slavnostně imatrikulováni díky intenzivní asistenci všech budoucích maturantů, nechyběl sborový Gaudeamus igitur nebo slavnostní vyvěšování naší vlajky čtvřeřicí vybraných maturantů Kristýnou, Janou, Oldou a Tomášem.

Přejeme všem našim žákům školní rok plný objevování, pilného studia, inspirativních setkání, úspěchů a radosti z nových poznatků - učitelům pak třídy plné nadšených, pozorných a zvídavých studentů, kteří i letos povýší naše gymnázium na jednu z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí našeho regionu.

S úctou

Anna Kohoutová

Foto: Ivana Ahmad

Hlavním hostem letošního zahájení byla Petra Brychtová, zakladatelka Hospice sv. Kleofáše a zároveň absolventka našeho gymnáziaHosté - rodiče, absolventiČást nových tváří našeho pg. sboru - zleva Mirka Tomanová, Lucie Mylerová Paurová, Jarmila Ďoubalová a Pavel KrejčaTřídní učitelkou primy bude Petra AugstenováTřídní učitelka 1. ročníku Ivana ČurdováVlajkonoši = pocta pro 4 vybrané žáky maturitních ročníkůGaudeamus si zazpíval sbor velmi efektivně vybraný sbormistrem Martinem KrynickýmGaudeaumus igitur, nový školní rok byl zahájenPrima

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout