Gymnázium Třeboň

SOUTĚŽ O CENY

Anglické oddělení vyhlašuje literární soutěž o ceny v rámci připomenutí si 129. výročí od narození „světově nejznámější spisovatelky všech dob“ a královny detektivek Agathy Christie. Soutěž bude zahájena 15. září 2019 a slavnostně ukončena 20. prosince 2019 předáváním cen vítězům na vánoční šou. O co v soutěži půjde? Komu je soutěž určena? Soutěže se může zúčastnit každý žák naší školy, který přečte alespoň tři romány či povídkové knihy od Agathy Christie a napíše dvoustránkový (2x A4) elaborát v angličtině, ve kterém zhodnotí (příp. porovná) přečtená díla a vyjádří tak svůj vlastní názor na tvorbu Agathy Christie. Pro úspěšné zdolání tohoto nelehkého úkolu je důležité, aby soutěžící dokladovali všechna svá tvrzení na konkrétních příkladech z četby.

Práce prosím odevzdávejte do kabinetu zeměpisu – 2. patro vpravo, k rukám P. Šálkové Dufkové nejpozději do 2. 12. 2019.

 

Zapsala: PŠD

Obrázek z úvodní stránky: https://cz.pinterest.com/pin/358951032794677563/

Citace v úvodu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout