Gymnázium Třeboň

Svatováclavská exkurze 2019 - Židovská Praha

V rámci Svatováclavských exkurzí se v pátek 27. září 2019 uskutečnila rovněž výprava do Prahy, zaměřená na židovské památky hlavního města, Akce si nenechali ujít především zájemci o historii a na panující atmosféře ve skupině to bylo poznat. Aby si účastníci protáhli nohy po sezení ve vlaku, zahájili program na Novém židovském hřbitově na Olšanech, kde se v malebném prostředí seznámili s pohřebním ritem v judaismu a prohlédli si ukázky hřbitovní architektury, včetně hrobu Franze Kafky. Poté následoval přejezd do centra města a prohlídka někdejšího ghetta, zejmnéna zpřístupněných synagog a rovněž starého židovského hřbitova. Celou akci provázelo navíc relativně příjemné počasí, což rovněž nemalou měrou přispělu k jejímu zdaru.

Text Václav Pražák, foto Ivana Malechová a Filip Otepka

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout