Gymnázium Třeboň

1. zasedání SPGT 24. 9. 2019

1. ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ SPGT 24. 9. 2019

a) Volba nového vedení 
b) Připomínky k ochraně kolostavu, květině v mezipatře 
c) Projekt Edison 
d) Tématické dny v rámci Schools United 

 

a) S novým volebním obdobím samozřejmě také přišla volba nových členů do vedení SPGT, což byl hned první úkol, kterého se parlament po krátké úvodní řeči bývalého předsedy SPGT okamžitě zhostil.  Obsazovaly se pozice předsedy SPGT, místopředsedy a nově také v rámci v červnu schválených stanov post čestného předsedy.

Na post předsedy se přihlásili dva kandidáti, a to Matěj Suchan zastupující sextu a Petr Večeř ze septimy. Každému byla poskytnuta doba 1 minuty na představení své vize a pak tedy došlo k tajné volbě, v níž nakonec Petr Večeř rozdílem 11 hlasů předčil Matěje Suchana a byl tedy zvolen novým předsedou. Na pozici místopředsedy se nakonec přihlásili 4 kandidáti: Matěj Suchan – sexta, Radek Frühauf - kvinta, Dan - 1. ročník, a Michaela Pelcová - kvarta. Tentokrát zvítězila Michaela Pelcová před Matějem Suchanem. Pak už tedy následoval jen výběr čestného předsedy, na tento post byl jednomyslně zvolen minulý předseda Oldřich Kučera. 

Výsledky voleb: 

Předseda: 

Petr Večeř - 16 hlasů 

Matěj Suchan - 5 hlasů 

1 hlas neplatný 

Místopředseda: 

Michaela Pelcová - 12 hlasů 

Matěj Suchan - 5 hlasů 

Radek Frühauf - 3 hlasy 

Dan – 2 hlasy

Čestný předseda: 

Oldřich Kučera - 22 hlasů 

b) Okamžitě se nám už také objevily různé stížnosti a připomínky. Jedna se týkala zabezpečení školního kolostavu, ve kterém bohužel v nedávné době proběhl drobný vandalismus i jedna krádež.

Další připomínkou byla okrasná rostlina v mezipatře mezi 1. a 2. podlažím, která již brání pohodlnému průchodu, také jsme obdrželi žádost o zakoupení mazátka na tabuli do učebny španělštiny. Všechny tyto problémy byly prodiskutovány a budou předloženy vedení školy. 

c) Dalším tématem hovoru byl projekt Edison, který se na škole naposledy konal předminulý školní rok. Objevil se návrh na obnovení této akce, nicméně jsme shledali, že Edison u nás na škole letos opět proběhne. Jeho koncept bude pozměněn a veškeré informace se dozvíme včas. 

d) Dále jsme se také zabývali různými tématickými dny, vyhlašovanými spolkem Schools United, které už zde na škole pod záštitou parlamentu několikrát úspěšně proběhly, jedná se například o suit-up day, barevný týden atd.

Opět jsme se tedy shodli, že necháme rozhodnout studenty, o které dny by opravdu byl zájem, a na základě toho tedy vyvodíme na příští schůzi patřičné závěry.

 

Přítomno: 22/ 24 
Zapsal: Petr Večeř

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout