Gymnázium Třeboň

Východní Slovensko - report č.5

Národní park Slovenský ráj

Předposlední den jsme se brzy ráno vydali na túru do Slovenského ráje. Na začátku jsme se rozdělili do dvou skupin. V čele té první stál zkušený horal pan učitel Šimon Heller a společně s odvážnějšími studenty se vydali z Podlesku Suchou Belou na Kláštorisko. Poté přes Velký Kysel, podél Bílého potoka a Hornádu do Čingova. Cestou studenti překonali řadu překážek v podobě dlouhých a kluzkých žebříků, stupaček a dřevěných lávek. Překvapili je nádherné průzračné vodopády a horské studánky. 

Neméně zdatná parta v čele s panem učitelem Zdeňkem Kučerou se vydala po červené trase ke Kláštorisku, kde zhlédli cintorín a pozůstatky kláštera z 13. století. Dále skupina pokračovala po modré trase a minuli Čertovu jámu. Poté sestupovali k Bílému potoku a nejnáročnější výstup je čekal na konci túry v podobě Tomášovského výhledu.

Všichni jsme úspěšně dorazili k autobusu v Čingově, odtud nás pan řidič bezpečně dovezl zpět na hotel do Popradu, kde na nás již čekala chutná večeře v podobě houbové polévky, kuřecího masa s rýží a zeleninovou oblohou.

Text: Ondřej Šikr, Veronika Váňová, Josef Bürger, Jakub Bohoněk, Daniela Beníšková, Katarína Čížková, Katka Krakowitzerová, Alexandra Bouchalová, Anna Jiřičková a Lenka Prokešová

Foto: Ondřej Šikr, Šimon Heller

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout