Prožitkový kurz sexty na Vávrovce

 Ve středu 9.10. jsme v odpoledních hodinách dorazili vlakem do Veselí nad Lužnicí. Následovala cesta na Vávrovku, kde jsme se měli účastnit prožitkového kurzu s názvem Atmosféra. Během dobrodružné cesty jsme v týmech plnili zadané úkoly, fotili zvířata a vytvářeli příběh.  Když jsme se celí promočení konečně dostali do vyhřátého statku, čekala nás svačina, ubytování a zahájení kurzu.

Druhý den se dochvilní jedinci nasnídali a po jednoduché rozcvičce jsme byli rozděleni do tří skupin. V této formaci jsme celé dopoledne plnili tři fyzicky náročné úkoly (nebo se o to alespoň snažili). Výsledky aktivit byly poté porovnány a zakončeny debatou o jejich průběhu.Po obědě nás opět rozdělili (tentokrát do pěti skupin) a zadali nám úkol sestrojit vozidlo o konkrétních vlastnostech a jeho nákres. Na těchto vozidlech měli zástupci týmu večer absolvovat závod. Nakonec nás všechna vozidla zradila a nechala se i s řidiči odnést až do cíle. Po večeři jsme se všichni sešli u táboráku, kde následovala vydatná debata, opékání buřtů a zpívání do půlnoci.

Poslední den ráno jsme ve dvou týmech hráli běhací hru s „minou“, jejíž průběh jsme následně opět prodiskutovávali. Dopoledne nám byl předložen příběh pěti postav (o Abigail) a my se poté pokoušeli sestavit jednotný žebříček jejich charakterů. Kurz byl zakončen úklidem Vávrovky, lehkým ohlédnutím a zhodnocením všech zážitků a svižnou procházkou na vlak.

Text: Markéta Novotná (sexta) 

Slečny a mladí muži ze sexty vytvořili během pobytu na Vávrovce přátelskou a kamarádskou atmosféru, prokázali, že jsou plní invence se smyslem pro fair play. Přestože jsou mezi nimi silné osobnosti, dokázali se v určitých situacích podřídit celku v zájmu sounáležitosti kolektivu. Jsou to lidé se srdcem na dlani, dokáží podat pomocnou ruku a nemají strach zkusit nové, mnohdy fyzicky náročné aktivity. Neztrácejí humor a nadhled ani když „visí“ na stromě, hledají „minu“ v něčem, co silně připomíná žumpu, nebo mají jednoho kamaráda v „áčku“ připomínající chůdy a musí ho posouvat obezřetně vpřed.

Příště s nimi pojedu klidně i na Severní pól.

Text: Hana Bušková, Foto: Olga Tichá

 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Jarní prázdniny 1. - 5. března 2021

Jarní prázdniny pro všechny žáky gymnázia

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň