Gymnázium Třeboň

Tandemová výuka v angličtině

Třináctiletí sekundáni měli dnes hodinu anglického jazyka společně s o čtyři roky staršími druháky. Snahou vyučujících v uvedených ročnících (Mgr. Jany Ouškové a Mgr. Petry Šálkové Dufkové) bylo, aby tandemová výuka poskytla nejen ozvláštnění běžných hodin, ale aby měla jazykový přínos jak pro mladší žáky, tak i pro gramaticky a lexikálně zkušenější studenty.

V hodině žáci spolupracovali, komunikovali, vzájemně si doplňovali chybějící informace do tajenky, orientovali se v kratičkých textech a hlavně se pokoušeli společně přijít na to, kdo unesl v pátek třináctého října našeho anglického lektora Petera Dunna.

Všichni žáci plnili stanovené úkoly, někteří si spolupráci s věkově odlišnými „spolužáky“ velmi užívali, jiní alespoň na chvilku vystoupili ze své komfortní zóny a potrénovali se v dovednosti sociální interakce. Z pohledu vyučujících byla hodina oživením a splnila svůj účel.

 

Text a foto: PŠD, 14. 10. 2019

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout