Gymnázium Třeboň

Studijní pobyt v Uetersenu

Od 15. října do 9. listopadu jsme absolvovali 4týdenní pobyt v městečku Uetersen na severu Německa asi 30 kilometrů na západ od Hamburku. Termín cesty jsme zvolili záměrně tak, že první týden našeho pobytu byly ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko podzimní prázdniny. To z toho důvodu, abychom se mohli před nastoupením do školy dostatečně aklimatizovat a “přepnout” do německého módu. To se později ukázalo jako velmi moudrý tah, protože teď můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit, že k tomu, aby člověk rozuměl rodilým mluvčím, je opravdu potřeba několik dní, ne-li let…

Z našeho třítýdenního působení na uetersenském gymnáziu se vracíme značně jazykově zkušenější, a hlavně také obohacenější o celou řadu nových zkušeností a zážitků. Zaujal nás především v mnohém odlišný koncept vyučování na německých středních školách. Například známkovaná hra volejbalu a rozbor Goethova Fausta v němčině opravdu stály za to...

Navázali jsme zde také mnohá přátelství, která nám později umožnila poznat německou kulturu z větší blízkosti, než jen ze školních lavic. I to je totiž důležité, pakliže chce člověk obohatit svou slovní zásobu o moderní a populární výrazy. Vše se zkrátka ve škole naučit nedá a nejlepším učitelem je sám život.

Všechen svůj volný čas jsme se snažili nějak smysluplně využít a jak ho využít lépe než cestováním. Navštívili jsme například 4 hanzovní města - Hamburk, Brémy, Lübeck a Lüneburg, a byli se podívat i na břehu Baltského moře.
Nakonec zbývá jen dodat, že celé severní Německo, jeho unikátní cihlová architektura, kultura, kuchyně i příjemní a přátelští lidé se nám hluboko zaryli do paměti a budeme se tam jistě rádi vracet.

Podobnou zkušenost můžeme rozhodně komukoliv doporučit. Hlavní je se nebát vykročit vstříc neznámu a otevřít se novým věcem. Vše ostatní pak přijde skoro samo.


Text a foto: Oldřich Kučera (VIII) a Petr Večeř (VII)
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout