Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Seznamte se s krítérii přijímacího řízení do primy (osmileté gymnázium) a 1. ročníku (čtyřleté gymnázium) pro školní rok 2020/2021 a s dalšími podrobnostmi organizace přijímacího řízení, včetně informací MŠMT k možné aplikaci podpůrných opatření.

Odevzdání přihlášek do 2. března 2020

Jednotné přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech:

čtyřleté studium   

  • 1. termín        úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín       středa 15. dubna 2020

  osmileté studium

  •  1. termín        čtvrtek 16. dubna 2020
  •  2. termín       pátek 17. dubna 2020

Náhradní termíny pro oba obory:

  • 1. termín        středa 13. května 2020
  • 2. termín       čtvrtek 14. května 2020

Místo konání JPZ

- v 1. termínu zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí

- ve 2. termínu zkoušek na škole uvedené ve 2. pořadí

pozn. pokud uchazeč podá současně přihlášku na G se sportovní přípravou, koná 1. termín JPZ tam

----------------------------------------------------------------------------------

- tiskopis příhlášky naleznete zde

- přijímací zkoušky nanečisto u nás již proběhly

- každý uchazeč může konat JPZ ve dvou termínech

- započítává se pouze lepší výsledek každého testu, není možné přihlížek k horšímu výsledku

- ve středu 29. 4. 2020  v době od 8 do 14.00 mohou zákonní zástupci uchazečů podle §38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. Seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě NEBUDE

Zveřejnění výsledků - ve čtvrtek 30. dubna 2020 ráno (cca 8.00)

Anna Kohoutová

V Třeboni dne 28. ledna 2020

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Literární exkurze Čapkova Strž

17. 4. 2020 literární exkurze Čapkova Strž s návštěvou divadla v Praze pro septimu a 3. ročník

Preventivní program 5. 3. 2020

pro primu a sekundu (1. až 4. hodinu)

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň