Gymnázium Třeboň

Etika a společenská etiketa - čtyřdenní kurz třídy tercie

Žáci III. ročníku absolvovali v rámci projektu čtyřdenní kurz Etika a společenská etiketa

(26. – 29.6. 2011), během něhož se pod vedením lektorek Klaudie Pospíšilové a Ivany Bečvářové (obě z agentury Asteria České Budějovice) blíže seznámili se základními etickými pojmy a pravidly slušného chování mezi lidmi. Výuka se uskutečnila v interiéru i exteriéru Kláštera Božího Milosrdenství v Nových Hradech, což napomohlo samotnému důstojnému průběhu celého kurzu. První den proběhly hry zaměřené na vzájemnou komunikaci, představení se a vystupování na veřejnosti, v dalších dnech se lektorky programově zaměřily na pojmy kultura a subkultura, vhodné oblékání, způsob vyjadřování (Etiketa ve škole i za školou), etiketu stolování, multikulturní etiketu a školní řád jako základní pravidlo společného soužití. Kurz byl koncipován jako praktický, zaměřený na jednotlivé výstupy a prezentace žáků samotných či skupin, posilující diskuse, situační metody a týmovou práci. Během kurzu žáci zhlédli výukové a filmové dokumenty věnované danému tématu. 

     Žáci se seznámili se zásadami slušného chování ve společnosti, vysvětlili si a pochopili termín společenská etiketa, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel v běžném životě člověka. Celý kurz i výukové metody lektorů byly jak žáky, tak i pedagogickým dozorem velice kladně hodnoceny. Děkujeme!

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout